Photo of joyful colleagues watching into laptop monitorJeśli zaczynając działalność gospodarczą obawiasz się, że nie poradzisz sobie z koniecznością rozliczenia podatku VAT - nie musisz się martwić. W przepisach przewidziano bowiem zwolnienie podmiotowe z podatku VAT, które może zainteresować nowego przedsiębiorcę. 

 

Kiedy przedsiębiorca zakłada działalność, zawsze musi stać się płatnikiem podatku VAT. Jednakże, wśród tej grupy można wyróżnić kilka mniejszych podgrup:

  • podatnicy VAT czynni - którzy rozliczają podatek VAT,
  • podatnicy VAT zwolnieni - którzy nie rozliczają podatku ze względu na limit obrotów,
  • podatnicy dokonujący wyłącznie sprzedaży zwolnionej od VAT - wykonujący czynności, które zgodnie z przepisami zawsze są zwolnione z VAT.

Kiedy podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego? Granicą jest przychód, który przekroczy 150 000 zł. Wtedy też podatnik staje się podatnikiem czynnym. Do tego momentu jednak  nie musi zajmować się obowiązkami vatowca - tzn. jego kosztem jest cała wydana na firmowe wydatki suma, łącznie z podatkiem, a przychodem - cała kwota otrzymana od kontrahenta. Nie ma tu konieczności składania deklaracji VAT ani prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

Obecnie warto także wiedzieć, że także podatnik zwolniony z VAT może wystawiać - poza rachunkami - także faktury. Dzięki temu ujednolicone zostały przepisy dotyczące korygowania, anulowania, wysyłania czy przesyłania dokumentów, które w przypadku rachunków nie są tak dobrze ustalone jak w przypadku faktur.