Dokumentowanie wielu dostaw towarów lub usług z danego miesiąca na jednej fakturze to duże ułatwienie dla obu stron transakcji. Jak wygląda ta kwestia w 2014 roku, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT?

Faktury zbiorcze w 2013 roku

Wygodne faktury zbiorcze przedsiębiorcy mogą wystawiać od początku 2013 roku. Prawo takie dało rozporządzenie ministra finansów m.in. w sprawie wystawiania faktur w § 9 ust. 3, który mówił, że można nimi dokumentować kilka różnych dostaw produktów bądź usług w jednym miesiącu, na rzecz jednego klienta. Faktura zbiorcza musiała zostać wystawiona najpóźniej w ostatni dzień miesiąca, w którym zrealizowano dostawę produktów lub usług. Obowiązek podatkowy powstawał bowiem w miesiącu dokonanych sprzedaży, o ile w przypadku określonych dostaw nie stosowało się reguł szczególnych. Dla ułatwienia omówmy przykład: podatnik rozliczający się na postawie przepisów ogólnych zrealizował dostawy 12, 19 i 26 września 2013 roku. Fakturę zbiorczą musiał wystawić najpóźniej do 30 września, a jako datę zakończenia dostawy wpisać 26 września - dzień ostatniej dostawy.

Faktury zbiorcze - zmiany od stycznia 2014

Nowelizacja ustawy o podatku VAT obowiązująca od pierwszego stycznia 2014 roku nie określa wprost możliwości wystawiania tego rodzaju faktur. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy nie mogą rozliczać się w ten sposób. W nowym prawie wydłużony został obowiązujący termin wystawiania faktur. Artykuł 106i ust. 1 mówi: “Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2–8” (m.in. zaliczki, usługi budowlane). Realizację zapisów w praktyce można zobrazować na przykładzie dostaw 1, 17 i 24 stycznia 2014 r. Sprzedawca może je udokumentować na jednej fakturze, którą ma obowiązek wystawić do 15 lutego tego samego roku. Inną opcją jest wystawienie osobnych faktur za każdą dostawę - tutaj także obowiązuje jednak termin do 15 dnia następnego miesiąca. Można zauważyć więc, że nowe regulacje na swój sposób zastąpią stare przepisy.

Uwaga!

Wydłużenie terminów wystawiania faktur nie przesuwa obowiązku podatkowego na następny okres. Artykuł 19a ustawy mówi wprost: “Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi”. Wracając do naszego przykładu - dostawy w dniach 1, 17 i 24 stycznia 2014 r. określą powstanie obowiązku podatkowego, co oznacza, że sprzedawca musi zawrzeć podatek VAT w rozliczeniu za styczeń, mimo że termin na wystawienie faktur ma do 15 lutego.

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Podsumujmy najważniejsze fakty:

  • od 1 stycznia 2014 r. w przepisach nie ma już faktur zbiorczych,
  • nowe przepisy przewidują dokumentowanie na jednej fakturze wielu dokonanych dostaw/zrealizowanych usług w jednym miesiącu na rzecz jednego kontrahenta,
  • pozwala na to wydłużony termin na wystawianie faktur - przedsiębiorca może to zrobić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizował usługi/dostarczył towary.