Przedsiębiorca, którego czeka zmiana adresu zamieszkania lub wykonywania działalności powinien liczyć się z formalnościami, które za tym idą - przede wszystkim związanymi z urzędem skarbowym. Wraz ze zmianą adresu może również ulec zmiana jego właściwości. W artykule zostanie przedstawione, jak w praktyce wygląda zmiana adresu wykonywania działalności i adresu zamieszkania a właściwość urzędu skarbowego.

Podatek VAT a PIT - właściwości urzędu

Podstawową informacją, którą należy wziąć pod uwagę jest to, że podatek VAT i PIT są niczym dwie odmienne instytucje. Ich rozliczenie nie idzie w parze, a kryteria określenia właściwego urzędu skarbowego nie są jednakowe. W praktyce może zdarzyć się, że są to dwa różne oddziały.

Urząd skarbowy dla celów rozliczenia VAT, według ogólnej zasady opisanej w art. 3 ustawy o VAT, to urząd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca jednak określa dwa wyjątki:

 • jeżeli czynności wykonywane są na dwóch lub więcej obszarach US - w przypadku osób fizycznych decyduje adres zamieszkania,
 • jeżeli podatnik nie posiada siedziby na terenie Polski - właściwy dla rozliczenia jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście.

Z kolei odpowiednim urzędem skarbowym w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania. Dotyczy to zaliczek wpłacanych przez przedsiębiorców oraz rocznych zeznań podatkowych.

Wyjątek

Wyjątkiem od ogólnej zasady określenia właściwości US dla rozliczenia PIT jest karta podatkowa.

 • Organ właściwy przy takiej formie opodatkowania określa się -  według położenia zorganizowanego zakładu określonego we wniosku CEIDG,
 • Jeżeli działalność nie została zgłoszona lub wykonuje się ją bez zorganizowanego zakładu - decyduje miejsce zamieszkania.

Jak można zauważyć, zmieniając miejsca zamieszkania i siedziby firmy w trakcie prowadzenia działalności należy liczyć się z tym, że zmianie może ulec urząd skarbowy, a czasem nawet dwa - dla celów VAT oraz PIT. Często zdarza się to w trakcie okresu rozliczeniowego. Główne pytanie, które się nasuwa to - z którym urzędem skarbowym wówczas należy się rozliczyć?

Zmiana urzędu skarbowego w trakcie okresu rozliczeniowego

Na to pytanie odpowiada Minister Finansów w Rozporządzeniu  z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych wyjaśniając, że organem właściwym dla celów rozliczenia zarówno VAT, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatnika, który zmienił adres w trakcie okresu rozliczeniowego, jest organ właściwy w ostatnim dniu tego okresu. Innymi słowy - organ podatkowy według nowego adresu.

Przykład 1.

Podatnik rozliczający się miesięcznie z organem A zmienił adres 20 sierpnia. Adres ten podlega pod organ B. Bez względu na to, że przez część miesiąca urzędem właściwym był organ A, podatnik rozlicza się za sierpień z organem B. Bowiem, ostatniego dnia miesiąca fizycznie podlegał już pod ten urząd.

Przykład 2.

Podatnik rozliczający się kwartalnie z organem C zmienił adres siedziby/zamieszkania 1 marca (I kwartał). Analogicznie do rozliczenia miesięcznego, również przy zmianie organu, I kwartał rozlicza z organem właściwym dla nowego adresu.

Odnosi się to do podatku VAT oraz PIT.

Jak ustalić właściwość urzędu w praktyce?

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą posiada:

 • miejsce prowadzenia działalności: sklep przy ul. Kruczej,
 • adres siedziby przy ul. Wesołej,
 • adres zamieszkania przy ul. Cichej.

Zmienił się adres sklepu, w którym prowadzona jest działalność. Jak zmieni się właściwość urzędu?

VAT PIT Gdzie należy się rozliczyć?
US może ulec zmianie Bez zmian
 • VAT z nowym urzędem
 • PIT bez zmian

Zmienił się adres zamieszkania przedsiębiorcy:

VAT PIT Gdzie należy się rozliczyć?
Bez zmian US może ulec zmianie
 • VAT bez zmian
 • PIT z nowym urzędem

Zmienił się adres sklepu oraz zamieszkania

VAT PIT Gdzie należy się rozliczyć?
US może ulec zmianie US może ulec zmianie
 • VAT z nowym urzędem
 • PIT z nowym urzędem

Przykład ten obrazuje sytuację, kiedy zmianie mogą ulec nawet dwa urzędy skarbowe, które są odmienne względem rozliczania podatków. Oczywiście, nie zawsze ze zmianą adresu wiąże się zmiana właściwości urzędu skarbowego.

Zmiana adresu siedziby nie ma wpływu na właściwość urzędu w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Przykład 2.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą:

 • dokonuje sprzedaży towarów w sklepie przy ul. Kruczej,
 • drugi sklep znajduje się przy ul. Krakowskiej (dwa różne obszary właściwych US),
 • adres siedziby przy ul. Wesołej,
 • adres zamieszkania przy ul. Cichej.

Zmienił się adres jednego ze sklepów, w którym dokonywana jest sprzedaż. Jak zmieni się właściwość urzędu?

VAT PIT Gdzie należy się rozliczyć?
VAT rozliczany względem miejsca zamieszkania, a więc brak zmian Brak zmian
 • VAT bez zmian
 • PIT bez zmian

W przypadku zmiany adresu lub siedziby sytuacja jest adekwatna jak w przykładzie 1.

Zmiana adresu - aktualizacja danych

Zmiana adresu wykonywania działalności gospodarczej i zamieszkania, w konsekwencji również właściwości urzędu skarbowego, wymaga poczynienia dwóch kroków:

 • do 7 dni od daty zaistnienia zmiany - złożenie formularza aktualizującego CEIDG-1 z nowymi danymi do właściwego urzędu miasta lub gminy,

oraz:

 • do 7 dni od daty zaistnienia zmiany - złożenie deklaracji aktualizującej VAT-R do nowego urzędu skarbowego (czynni podatnicy VAT). Przy czym, jeżeli przy zmianie adresu właściwość urzędu pozostała bez zmian, również należy złożyć deklarację aktualizującą VAT-R.

Aktualizacja wniosku CEIDG-1 automatycznie informuje inne instytucje (urząd skarbowy, ZUS, GUS itp.) o zmianie danych, podatnicy zwolnieni z VAT nie mają więc obowiązku składania dodatkowych dokumentów. Czynni podatnicy VAT dodatkowo powinni złożyć deklarację VAT-R do urzędu skarbowego właściwego względem rozliczenia podatku od towarów i usług.

W przypadku korzystania z pomocy pełnomocnika przy podpisywaniu deklaracji rozliczeniowych nie ma obowiązku aktualizowania UPL-1.

Zmieniłeś urząd skarbowy w trakcie prowadzenia działalności? Sprawdź, gdzie złożyć korektę deklaracji VAT!