Wraz z nowym rokiem przedsiębiorca ma możliwość dokonania zmiany formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak mieć na względzie, że zmiana formy opodatkowania musi być dokonana do 20 stycznia. Co to oznacza?

Otóż przedsiębiorca, który chce zmienić formę opodatkowania ma na to coraz mniej czasu, bo zostało zaledwie kilka dni…

Zmiana formy opodatkowania - jak to zrobić?

Przedsiębiorca, który zamierza zmienić formę opodatkowania musi do 20 stycznia 2016 roku złożyć:

 • aktualizację formularza CEIDG-1,
 • pismo do naczelnika właściwego urzędu skarbowego informujące o zmianie formy opodatkowania.

Wzór pisma, które należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym nie jest określony żadnym przepisami. W związku z tym przedsiębiorca musi we własnym zakresie sporządzić wniosek. Powinien on zawierać:

 • imię i nazwisko podatnika,
 • adres zamieszkania i NIP podatnika,
 • adres urzędu skarbowego, do którego kierowane jest pismo,
 • rok, od którego podatnik zmienia formę opodatkowania,
 • opis formy prowadzenia działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka cywilna),
 • datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 • symbol zgodny z PKD,
 • określenie formy opodatkowania.

Formy opodatkowania, które podatnik może wybrać

Przedsiębiorca przed dokonaniem zmiany powinien zastanowić się nad wyborem właściwej formy opodatkowania. Bowiem do wyboru ma kilka możliwych form opodatkowania.

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych

W sytuacji, gdy podatnik podczas zakładania działalności nie złożył oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania, wówczas odgórnie przyznawana jest ta metoda.

Podatek przy zastosowaniu zasad ogólnych wynosi:

 • 18% minus kwota zmniejszająca podatek, czyli 556,02 zł, jest to tzw. pierwszy próg podatkowy przysługujący do wysokości dochodu  85528 zł;
 • 32% - 14.839, 02 zł plus 32 % nadwyżki ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania.
 • Opodatkowanie na zasadach podatku liniowego

Wysokość podatku liniowego wynosi 19%. Jednak należy mieć na względzie, że wybierając tą formę opodatkowania podatnik nie może dokonywać wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Nie także możliwości rozliczenia kwoty wolnej od podatku oraz ulg podatkowych.

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Rozliczając działalność ryczałtem podatnik płaci podatek jedynie od osiągniętego przychodu. Tak więc koszty poniesione przez przedsiębiorcę nie mają wpływu wysokość płaconego podatku. Jednak nie jest to forma opodatkowania dostępna dla wszystkich przedsiębiorców. w zależności od rodzaju prowadzonej działalności stawki podatku to: 3,5%, 5,5%, 17%, 20%.

 • Karta podatkowa

Karta podatkowa stanowi zryczałtowaną formę opodatkowania. Nie jest zależna od osiąganych przychodów. Natomiast podstawa do ustalenia wysokości podatku opłacanego w tej formie ustalana jest na podstawie innych czynników, np. rodzaju prowadzonej działalności, ilości zatrudnionych osób, liczby ludności w miejscu prowadzenia działalności, czy też wieku podatnika. Kartę podatkową jako formę opodatkowania mogą wybrać tylko podatnicy, których działalność została wymieniona w art. 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jeśli, więc podatnik chce zmienić formę powinien zapoznać się z plusami, jak i minusami powyższych form opodatkowania i wybrać najwłaściwszą dla siebie. Bowiem należy mieć na względzie, że kolejnej zmiany będzie mógł dokonać dopiero za rok.

Polecamy:

Z brutto na netto