Wiele rodzajów działalności gospodarczych wymaga posiadania ubezpieczenia. Samo wykorzystywanie w działalności pojazdów wymaga ich ubezpieczenia. W związku z tym po stronie przedsiębiorców pojawiło się pytanie czy polisa ubezpieczeniowa może zostać uznana dokument księgowy i wydatek na jej podstawie zaliczony do kosztów.  

Koszty uzyskania przychodu

Do kosztów można zaliczyć wydatki które związane są z prowadzoną działalnością. Zaliczamy do nich wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Natomiast w kosztach obligatoryjnie nie mogą się znaleźć wydatki wymienione w art. 23 ustawy o PIT - znajduje się tam katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Polisa jako dokument księgowy

Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczeniowej jest polisa ubezpieczeniowa. Jeśli wydatek związany jest z prowadzoną działalnością to zgodnie z przepisami polisa ubezpieczeniowa może stanowić podstawę ujęcia wydatku w kosztach. Najlepszym sposobem ujęcia wydatku w kosztach jest zastosowanie faktury bez VAT (jako że usługi ubezpieczeniowe zwolnione  są z VAT), jako kontrahenta należy wprowadzić dane ubezpieczyciela.

Ujęcie polisy w KPiR

Sposób ujęcia polisy w KPiR zależy od przyjętej metody rozliczania kosztów. Metody tej nigdzie się nie zgłasza, należy ją jedynie stosować przez cały rok podatkowy. Podatnicy do wyboru mają jedną z dwóch metod:

  • w przypadku metody kasowej (uproszczonej), wartość całej polisy zalicza się do kosztów w dacie wystawienia polisy,
  • w przypadku metody memoriałowej, jeżeli okres polisy wychodzi poza dany rok podatkowy, wartość należy podzielić proporcjonalnie na miesiące, których dotyczy.

W odniesieniu do polis samochodowych należy pamiętać o zastosowaniu pewnych limitów. Wartość ubezpieczenia OC można zaliczyć do kosztów w całości, w odniesieniu do AC należy zastosować limit 20 000 euro. Przeliczenia 20 000 euro na złotówki należy dokonać według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczeniowej, w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.  Zobacz też:

przelicznik wynagrodzenia