Zakup alkoholu w ramach działalności gospodarczej nie jest bardzo popularnym wydatkiem, natomiast mogą zdarzyć się sytuacje, w których przedsiębiorca takich zakupów dokonuje. Należy się jednak zastanowić, czy wydatek na alkohol może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu?

Kosztami uzyskania przychodów nazywa się takie wydatki, które są ponoszone w celu uzyskania przychodu albo zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Wyłączenia zostały natomiast uwzględnione w art. 23 ustawy o PIT, w którego ust. 1 pkt 23 wskazano, iż za wydatki firmowe nie uznaje się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Zgodna z powyższym przepisem jest także praktyka organów skarbowych, przejawiająca się w postaci interpretacji indywidualnych i wyroków - np. wyrok NSA z 5 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 2101/10. Uzasadnieniem jest fakt, że sam alkohol nie stanowi źródła przychodu, a jednocześnie odpowiada pojęciu reprezentacji. Nie ma tu znaczenia np. ilość napojów wyskokowych, na co czasem powołują się podatnicy.

Jednocześnie zdarzają się przypadki, w których organy skarbowe zezwalają podatnikom zaliczyć do kosztów zakupiony alkohol. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy firma zajmuje się np. organizowaniem wyjazdów integracyjnych dla pracowników, w ramach których uczestnicy mają dostęp do napojów procentowych.

Jak więc widać, alkohol co do zasady nie może być kosztem. Natomiast w sytuacjach niejasnych podatnik powinien zwrócić się o wydanie interpretacji indywidualnej - koszt uzyskania takiego dokumentu nie jest duży, natomiast może znacząco pomóc w obniżeniu podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym.