Anulowanie faktury nie jest uregulowane w przepisach ustawy o VAT. Ustawa w przypadku błędu przewiduje sporządzenie korekty. W praktyce jednak organy podatkowe dopuszczają taką praktykę. Sprawdź, kiedy możesz anulować fakturę, a kiedy konieczna będzie jej korekta!

Błędy popełniane przy wystawianiu faktur

Zgodnie z art. 106j ustawy o VAT w przypadku popełnienia błędu przy wystawianiu faktury konieczne jest sporządzenie dokumentu korygującego błąd. Istnieją jednak różne rodzaje błędów:

  • dotyczące danych formalnych - jeśli nie zmieniają one kwoty zawartej na fakturze można wystawić fakturę bądź notę korygującą. Fakturę korygującą dane formalne wystawia sprzedający w przypadku błędu lub przy wprowadzaniu znaczących zmian formalnych (np. zmiana nabywcy). Notę korygującą natomiast wystawia nabywca i przekazuje do zaakceptowania sprzedającemu;
  • dotyczące wartości faktury - wszelkie błędy dotyczące kwoty, stawki, ceny itd. jak i również zwroty, rabaty, zmiany w cenie obowiązują do wystawienia faktury korygującej przez sprzedającego;
  • dublowanie faktur - jeśli błąd zostanie zauważony zanim faktura zostanie przekazana do odbiorcy to występuje możliwość jej anulowania, w innym przypadku konieczna będzie korekta.

Anulowanie faktury

Możliwość anulowania faktury występuje po spełnieniu łącznie dwóch warunków:

  • transakcja nie doszła do skutku,
  • faktura nie trafiła do obiegu prawnego - nie została przekazana odbiorcy.

Anulowanie faktury nie jest możliwe jeśli transakcja doszła do skutku, ale sprzedający nie otrzymał zapłaty lub też gdy faktura trafiła do obiegu.

W jaki sposób anulować fakturę?

Faktura może zostać anulowana poprzez przekreślenie dotychczasowej w taki sposób aby uniemożliwić jej ponowne wykorzystanie. Można również dodać adnotacje “faktura anulowana” oraz powód anulowania. Fakturę należy przechowywać z pozostałymi, aby zachować ciągłość numeracji, lecz nie podlega ona ewidencji. W przypadku zaginięcia faktury sprzedający powinien dokładnie opisać kopię oraz przechowywać z dokumentacją poświadczającą.