Rozwój Internetu spowodował, iż bardzo często strony internetowe traktowane są przez odwiedzających już nie tylko jako źródło informacji oraz wymiany poglądów, lecz też jako element rozszerzający funkcjonalności aplikacji komputerowych.

Aplikacje internetowe - dokąd one zmierzają?

Internetowy rynek usługowy przyjął trzy istotne kierunki rozwojowe, aplikacje biznesowe, aplikacje rozrywkowe i aplikacje instytucjonalne.
Usługi instytucjonalne Możliwość korzystania z aplikacji on-line zapoczątkowały instytucje finansowe, dając swoim konsumentom pełen dostęp do panelu zarządzania indywidualnymi środkami, zgromadzonymi na koncie bankowym. Chociaż początkowo samodzielne wykonywanie przelewów przez Internet budziło dużo obaw, dziś niewiele osób obywa się bez tego rodzaju dobra. W ślad za bankami ruszyły też urzędy państwowe, które umożliwiły obywatelom realizację zgłoszeń rejestracyjnych albo przesyłanie formularzy urzędowych droga elektroniczną i dziś E-urzędy cieszą się pełną akceptacją ze strony społeczeństwa.
Oprogramowania B2b Dzięki internetowej dostępności, umożliwiają stałą kontrolę nad procesami firmowymi, z każdego miejsca na świecie. Przydają się one do obsługi firmy logistycznej, rachunkowości małych i mokro przedsiębiorstw, wsparcia handlowo-magazynowego, zarządzania czasem pracy i kadrami, a także w gastronomi i hotelarstwie, w administracji publicznej (BIP), w agencjach reklamowych oraz w zakładach opieki medycznej.
SOD - Usługi rozrywkowe na żądanie Pozwalają one na prawie nieograniczony dostęp do dużej bazy filmowej (VOD) , a także muzycznej (MOD), z każdego miejsca na świecie. Zmniejszają również koszty związane za zakupem płyty CD lub DVD. Bardzo popularne są internetowe gry komputerowe, przewyższające swoich płytowych poprzedników możliwością bieżącego komunikowania się między uczestnikami gry.