Artykuł zewnętrzny

Autorka: Zuzanna Szymańska, PR-Imo

W Polsce żyje blisko 2 mln osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, spośród których zaledwie 527 tys. jest aktywnych zawodowo, a 432 tys. faktycznie pracuje – to wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności z 2013 roku. W najtrudniejszej sytuacji są osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których poziom aktywności zawodowej wynosi zaledwie 10,2 proc., a wskaźnik zatrudnienia - 8,7 proc. W tym procencie mieści się omówiony poniżej przypadek Pana Jana - w jego przypadku aplikacje webowe bardzo pomogły. 

Pan Jan był serwisantem w ogólnopolskiej firmie zajmującej się w naprawami urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych. Nieszczęśliwy wypadek samochodowy, w wyniku którego doznał paraliżu kończyn dolnych, okazał się być tragicznym końcem jego kariery zawodowej. Niemożność sprawnego poruszania się ograniczyła mobilność Pana Jana, co dla jego pracodawcy oznaczało konieczność zatrudnienia innego specjalisty. Specyfika pracy, którą wykonywał, nie pozwalała na kontynuację kariery na dotychczasowych warunkach. A przecież mimo wypadku Pan Jan nadal był świetnym fachowcem! Czy zatem nieszczęśliwy wypadek musiał oznaczać koniec kariery zawodowej?

Aplikacje webowe - jak pomagają? 

Dostęp do nowoczesnych aplikacji webowo-mobilnych to szansa dla osób niepełnosprawnych na powrót do pracy, a dla pracodawców – możliwość wykorzystania potencjału doskonałych fachowców, których nieszczęśliwe okoliczności pozbawiły dotychczasowych możliwości fizycznych. Narzędzia ERP, służąc do organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, posiadają taką konstrukcję, która umożliwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy na takim samym poziomie jak pełnosprawny pracownik. – Takie narzędzia pozwalają na wykonywanie zleconych zadań bez konieczności wychodzenia z domu czy pracy w terenie. Przykładem rozwiązania może być system e-Service opierający się na aplikacjach webowo-mobilnych działających w czasie rzeczywistym – mówi Paweł Kondratowicz z firmy QSG S.A.

Jak pracodawca Pana Jana czy inna firma chcąca zatrudnić osobę niepełnosprawną mogłaby wykorzystać e-Service? Choćby oddając do dyspozycji pracownika aplikację koordynatora usług, z której korzysta się w przeglądarce internetowej. Nie ma zatem potrzeby wychodzenia z domu czy podejmowania kłopotliwych dla osoby niepełnosprawnej kontaktów bezpośrednich. System powiązany jest w czasie rzeczywistym z pozostałymi aplikacjami e-Service, z których korzysta mobilny serwisant (aplikacja mobilnego lidera usług) oraz klient danej firmy (aplikacja klienta). Dzięki temu Pan Jan może koordynować zlecane prace oraz prowadzić komunikację w czasie rzeczywistym. Wykorzystując aplikację koordynatora, przekazuje mobilnemu serwisantowi zlecenia, harmonizuje plan jego pracy, wspiera techniczne aspekty podejmowanych działań, śledzi bieżącą pozycję (dzięki odczytowi pozycji GPS) oraz postęp realizowanych zadań. Będąc online, przyjmuje zlecenia przekazywane przez klientów, którzy kilkoma kliknięciami wystawiają zlecenie serwisu na dane urządzenie. Aplikacje webowe są, jak widać, bardzo przydatne.

- Innym przykładem może być wykorzystanie paneli webowych przy gospodarowaniu odpadami w branży komunalnej. Ponieważ narzędzie działa w czasie rzeczywistym, niepełnosprawny pracownik może zarządzać pracami oraz przepływem informacji pomiędzy mieszkańcami, usługodawcą a referentem w urzędzie gminy – wylicza Paweł Kondratowicz. Jak dodaje Robert Jakubowski, p.o. Rzecznika Prasowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: - Poza działaniami na rzecz rozwoju technologii teleinformatycznych, choćby w formie aplikacji webowych, trzeba także pamiętać o dostępności tych aplikacji. Obecnie osoby słabowidzące, niewidome, z niepełnosprawnością kończyn górnych mogą swobodnie korzystać z nowych technologii, dzięki tzw. urządzeniom i programom wspomagającym (ang. assistive technologies). Warunkiem pełnej operatywności stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych jest jednak dostępność samych aplikacji. Oznacza to, że muszą one być przygotowane w taki sposób, a by dobrze współpracowały z technologiami wspomagającymi, ale także, by osoby z różnymi dysfunkcjami mogły je bez problemu obsłużyć. Dlatego przy tworzeniu takich aplikacji, trzeba pamiętać o dobrych praktykach dostępności zawartych na przykład w specyfikacji Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Niepokojącym jest fakt, że mimo dostępności tego typu narzędzi, a także możliwości, jakie daje wsparcie ze strony środków publicznych, większość osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym nadal pozostaje poza rynkiem pracy. Może dzięki budowaniu świadomości w tym temacie uda się skutecznie zwalczyć stereotypowe myślenie. Bo przecież inwestując w narzędzia IT, takie jak aplikacje webowe, można wykorzystywać potencjał zawodowy tkwiący w każdym pracowniku, nawet jeżeli jest to osoba niepełnosprawna.

Źródło: QSG-company.com