Przedsiębiorcy często muszą przemieszczać się po kraju celem dotarcia do klienta czy załatwienia spraw firmowych. Niejednokrotnie w tym celu korzystają z transportu publicznego i zapominają o fakturach czy też ich uzyskanie jest niemożliwe. W związku z tym pojawia się pytanie czy bilet PKP może stanowić podstawę ujęcia wydatku w kosztach. Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w artykule!

Bilet PKP jako podstawa ujęcia wydatku w kosztach

W przypadku biletów jednorazowych (na odległość nie mniejszą niż 50 km) możliwe jest ich potraktowanie jak faktury. Fakt ten wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (par. 3 pkt 4 ) gdzie czytamy: “przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:

  1. a) numer i datę wystawienia,
  2. b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  3. c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  4. d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  5. e) kwotę podatku,
  6. f) kwotę należności ogółem;”

W sytuacji gdy przejazd obejmował trasę krótszą niż 50 km, pomimo tego że zawiera wszystkie wymienione powyżej dane nie może stanowić podstawy do odliczenia podatku VAT. Do kosztów można zaliczyć wyłącznie kwotę netto biletu.

Polecamy do przeczytania - Jednolity plik kontrolny