Zmiana danych przedsiębiorcy - komu i jak zgłosić?

Przedsiębiorca dokonuje rejestracji działalności gospodarczej poprzez dokonanie wpisu do CEIDG podając wiele danych, które dotyczą zarówno danych osobowych, jak i tych związanych z działalnością. Jeśli nastąpi zmiana danych przedsiębiorcy w danych zgłoszonych poprzez CEIDG to jest on zobowiązany zgłosić to poprzez aktualizację CEIDG. Co do zasady zgłoszenie to powinno nastąpić w przeciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Zmiana danych przedsiębiorcy - jakie zmiany należy zgłosić?

Wśród obowiązków przedsiębiorcy jest do zgłoszenie w CEIDG zmian dotyczących:

 • dowodu osobistego,
 • miejsca przechowywania dokumentów księgowych oraz podmiotu prowadzącego księgowość,
 • numeru rachunku bankowego,
 • siedziby firmy,
 • miejsca zamieszkania osoby prowadzącej działalność,
 • formy opodatkowania,
 • pełnomocników.

Zobacz też: >> Badania wstępne do pracy

Jak dokonać zmiany danych?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej zmiany danych dokonują poprzez formularz CEIDG. Wypełniając wniosek przedsiębiorca powinien w pierwszym polu zaznaczyć, że zgłasza wniosek o zmianę wpisu podając również datę zaistnienia zmiany.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby:

 • drogą elektroniczną - pod warunkiem, że przedsiębiorca posiada profil zaufany lub podpis elektroniczny,
 • osobiście w urzędzie gminy,
 • za pośrednictwem np. Poczty Polskiej (należy wówczas posiadać potwierdzenie nadania).

Zmiana danych przedsiębiorcy w ZUS i GUS

Aktualizacja danych jest o tyle prosta, że zazwyczaj wystarczy złożyć wniosek w CEIDG i w ten sposób zgłaszane są zmiany w innych instytucjach. Bowiem zmiana danych przedsiębiorcy poprzez aktualizację w CEIDG jest równoczesną aktualizacja danych w:

 • Urzędzie Skarbowym - identyfikator NIP,
 • Urzędzie Statystycznym - numer REGON,
 • ZUS bądź KRUS - w zależności od zadeklarowanego systemu ubezpieczeń.

Zmiana danych u podatników podatku VAT

Pomimo tego, że zmianę danych przedsiębiorca zgłasza we wniosku CEIDG to czynni podatnicy podatku VAT w niektórych sytuacjach powinni również złożyć formularz VAT-R.

Bowiem jeśli podatnik chce dokonać zmiany sposobu rozliczania VAT bądź uiszczania zaliczek to zgłoszenia tego należy dokonać właśnie poprzez wniosek VAT-R. Jednak należy zrobić to zgodnie z terminem, który określa ustawa o VAT.

Należy także podkreślić, że mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Zobacz też:

kalkulator wynagrodzenia netto