Przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności pojazdy mają prawo do zaliczania wydatków związanych z zakupem paliwa oraz innych wydatków eksploatacyjnych do kosztów. Przedsiębiorco sprawdź, czy na fakturze za paliwo musi być numer rejestracyjny pojazdu oraz co zrobić w sytuacji gdy na fakturze znajduje się błędny NIP. Odpowiedź w artykule!

Numer rejestracyjny na fakturze

Wraz z początkiem roku 2013 zgodnie z ustawą o VAT na fakturach dokumentujących zakup paliwa jak i inne wydatki związane z pojazdem nie ma obowiązku umieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu. Brak numeru rejestracyjnego pojazdu nie wpływa na możliwość odliczenia podatku VAT.

Od lipca 2015 roku przedsiębiorcy wykorzystujący pojazdy firmowe zarówno w działalności jak i do celów prywatnych mają prawo do odliczenia 50% podatku VAT od wydatków związanych z pojazdem. Prawo do odliczenia 50% podatku VAT od wydatków związanych z pojazdem przysługuje również przedsiębiorcom wykorzystującym prywatny pojazd w działalności rozliczany w ramach kilometrówki. 100% odliczenie podatku VAT przysługuje przedsiębiorcom którzy pojazd firmowy wykorzystują wyłącznie w celach związanych z działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji konieczne jest dodatkowo prowadzenie kilometrówki dla celów VAT, dokonanie zgłoszenia VAT-26 oraz sporządzenie regulaminu użytkowania pojazdu.

Błędny NIP na fakturze za paliwo

Zgodnie z art. 106k ustawy o VAT  nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek dotyczących kwot może wystawić notę korygującą. Nota może służyć do poprawy danych tj:

 • adres,
 • numer NIP,
 • nazwy stron,
 • data sprzedaży,
 • data wystawienia faktury,
 • numer klasyfikacji statystycznej.

Zgodnie z art. 106k ust.3 nota korygująca powinna zawierać:

 • wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”,
 • numer kolejny i datę jej wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura,
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Polecane artykuły:

Jednolity plik kontrolny Sprostowanie świadectwa pracy Kalkulator płacy

Jesteśmy tutaj