Podatki są dość skomplikowaną dziedziną. Ogólnie dostępne ustawy i rozporządzenia nie zawsze przynoszą odpowiedzi na pytania podatników. Jednak mają oni możliwość uzyskania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, dotyczących zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Takie interpretacje wydawane są w imieniu Ministra Finansów przez Biura Krajowej Informacji Podatkowej (KIP). Ale czy zawsze można na nich polegać?

Okazuje się, że podatnicy powinni ostrożnie podchodzić do interpretacji indywidualnych, wczytując się w treść uzasadnienia wraz z odczytaniem podanej podstawy prawnej. Szczególnie jeśli wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Nieprawidłowości na jakie możemy natrafić to m.in.:

  • brak wyczerpującego wyjaśnienia – zgodnie art. 14c Ordynacji podatkowej, w razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy, interpretacja musi zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. Nie wystarczy więc samo powołanie się na wykładnię prawa.
  • wadliwe interpretacje poprzez niekompletne informacje od wnioskującego – w przypadku wykrycia błędów bądź niekompletności informacji organ podatkowy powinien wezwać podatnika do uzupełnienia wniosku bądź złożenia wyjaśnień dotyczących jego treści. Interpretacja wydana na podstawie rozpatrzenia sprawy w sposób merytoryczny może podlegać uchyleniu ze względów proceduralnych.
  • uzasadnienie nie ma związku z zadanym pytaniem – w przypadku gdy organ podatkowy nie rozumie intencji wnioskodawcy zdarza się, że wydaje interpretację, która w rzeczywistości nie zawiera odpowiedzi na zadane pytanie.
  • odmienne stanowiska w dwóch interpretacjach dotyczących podobnej sprawy – wykładnie organów podatkowych często są rozbieżne, niezrozumiały jednak wydaje się przypadek gdy odmienny wynik wykładni zapada w jednej Izbie Skarbowej (interpretacja ITPB1/415-358/12/AK z dnia 19 czerwca 2012 i ITPB1/415-348/12/AK z dnia 13 czerwca 2012 wydane za pośrednictwem dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy- na pytania czy koszt studiów można wliczyć do kosztów uzyskania przychodu, otrzymano odmienne odpowiedzi).