Od jakiegoś czasu podatnicy mają możliwość przesyłania deklaracji do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Dotyczy to zarówno zeznań rocznych oraz deklaracji VAT składanych przez osoby fizyczne.

Od 1 października 2012 roku można składać bez kwalifikowanego podpisu:

 • deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, czy PCC-3 (lub ich korekty) – za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r. (czyli już od początku 2011);
 • deklaracje PCC-3 (lub ich korekty) związane ze zdarzeniem powodującym obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, które miało miejsce po 31 grudnia 2011 r.

Możliwość ta wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Zamiast bezpiecznego podpisu elektronicznego podatnicy składający deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i PCC-3 będą musieli wskazać:

 • NIP lub PESEL,
 • imię (pierwsze ) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • kwotę przychodu wskazaną w rocznym PIT złożonym za rok 2 lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane elektronicznie dane deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, czy PCC-3 (jeżeli za ten 2 lata wcześniejszy rok podatnik nie składał żadnego PIT-a podaje wartość „0”).

Obecnie również przy składaniu innych dokumentów nie jest wymagany e-podpis, wśród nich możemy wymienić, m.in.:

 • PIT-36,
 • PIT-36L,
 • PIT-37,
 • PIT-38,
 • PIT-39,
 • PIT-28,
 • PIT-16A,
 • PIT-19A,
 • PIT-16

Zabezpieczenie powyższych dokumentów składanych bez e-podpisu oparte jest na zestawie informacji o podatniku składającym deklarację lub wniosek:

 • numer NIP,
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
 • data urodzenia,
 • kwotę przychodu wskazaną w rocznym PIT złożonym za rok 2 lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane elektronicznie deklaracje, wnioski PIT (jeżeli za ten 2 lata wcześniejszy rok podatnik nie składał żadnego PIT-a podaje wartość „0”).