iStock_000004674714MediumBusiness to Business, w skrócie B2B, po polsku określana najczęściej jako biznes dla biznesu albo firma dla firmy. Jest to specyficzna sieć relacji między firmami, dzięki której wszyscy uczestnicy uzyskują korzyści. 

B2B obejmuje bardzo różne sfery zarządzania firmą. Można tu wymienić np. przygotowanie zamówień, doradztwo prawno-biznesowe, realizację transakcji, szukanie nowych ofert, potwierdzanie zamówień, prowadzenie dokumentacji, zarządzanie jakością, marketing, wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji, przygotowanie ofert, prowadzenie kalendarza spotkań, płatności, księgowość, human resources czy analizę ekonomiczną.

Wraz z rozwojem sieci internetowej, także relacje B2B zostały przynajmniej częściowo przeniesione do Internetu. Jest to środowisko ułatwiające przedsiębiorcom poszukiwanie nowych kontrahentów i partnerów biznesowych. Rynki B2B w Internecie można podzielić na:

  • Rynki horyzontalne – obejmujące zasięgiem swojej działalności różne sektory. Produkty i usługi sprzedawane poprzez rynki horyzontalne są zwykle dobrami nie związanymi bezpośrednio z produkcją. Platformy horyzontalne budowane są często przez międzynarodowe korporacje lub duże firmy związane z regionem geograficznym świata.
  • Rynki wertykalne – handel odbywa się w ramach jednej branży (np. przemysł motoryzacyjny). Przedmiotem handlu na rynkach wertykalnych są głównie dobra związane bezpośrednio z produkcją.