centra obsługi podatnika

Już od września bieżącego roku mają zostać uruchomione centra obsługi podatnika. Koncepcja utworzenia takich instytucji  powstała celem usprawnienie obsługi podatników. Czym więc będą centra obsługi podatnika i jakie będą realizować zadania dowiemy się w dzisiejszym artykule.

Centra obsługi podatnika - dla kogo przeznaczone?

Każdy mikroprzedsiębiorca, który w pierwszym okresie swojej działalności będzie chciał skorzystać z pomocy i wsparcia podatkowego od września 2015 roku będzie miał taką możliwość. Przez pierwsze 18 miesięcy działalności swojej firmy będzie miał on asystenta podatkowego, którego głównym zadaniem będzie czuwanie nad interesem danego podatnika poprzez min. udzielanie informacji odnośnie jego obowiązków podatkowych, czy też wsparcia choćby przy wypełnianiu dokumentów i deklaracji podatkowych. Przyjmowanie podań, wydawanie zaświadczeń z wyjaśnieniami przepisów prawa podatkowego to jedno z podstawowych zadań takiego asystenta. Wsparcie w takiej formie nie odnoś się jednak wyłącznie do mikroprzedsiębiorców bowiem także na pomoc w powstałych centrach obsługi podatnika mogą  liczyć osoby dopiero planujące uruchomienie swojej działalności. W centrach obsługi podatnika dodatkowym rozwiązaniem przydatnym dla każdego podatnika bez wątpienia będą stanowiska  komputerowe z dostępem do portalu podatkowego.

Centra obsługi podatnika - jakie jeszcze usprawnienia?

Przepisy regulujące powstanie takowych  centrów obsługi podatnika to efekt zastąpienia ustawy o urzędach i izbach skarbowych już 2016 roku poprzez ustawę o administracji podatkowej. Ta z kolei nastawiona jest na usprawnienie obsługo stąd już w tym roku pojawia się ciekawe usprawnienia i udogodnienia dla polskich podatników. Ustawa o administracji podatkowej wejdzie w życie już 1 stycznia 2016 r., a uwzględnia on również utworzenie  BWAP, czyli Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej. Ideą przyświecającą temu organowi jest uzyskiwanie bez względu na miejsce zamieszkania jednakowej informacji dotyczącej zastosowania danych przepisów prawa podatkowego. Natomiast celem  poprawy jakości i poziomu wydawanych interpretacji przepisów podatkowych zostanie utworzone specjalne biuro, którego dyrekcja będzie posiadała status organu podatkowego, czyli BKIP (Biuro Krajowej Informacji Podatkowej). Kolejny przydatny organ to CRDP (Centralny Rejestr Danych Podatkowych), którego zadaniem będzie umożliwienie wymiany informacji między jednostkami administracji podatkowej. Wojewodowie także zostaną odciążeni od czynności związanych z pobieraniem należności z tytułu grzywien nakładanych mandatami karnymi. Obowiązek ten bowiem spadnie na administrację podatkową. Te wszystkie usprawnienia zaczną obowiązywać już od momentu wejścia w życie ustawy jednak już niebawem bo 1 wrześnie 2015 r. wyjątkowo nastąpią pierwsze z nich te dotyczące obsługi i wsparcia w  centra obsługi podatnika.