Czy wiesz, że profesjonalni inwestorzy potrafią w kilkanaście sekund ocenić potencjał danego przedsiębiorstwa? Wystarczy dogłębna analiza przepływów pieniężnych, zwanych także cash flow. Dowiedz się więcej na ten temat, czytając nasz artykuł.

Cash Flow - z czym to się je?

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow), to obok bilansu oraz rachunku zysków i strat część składowa sprawozdania finansowego. Sposób, w jaki sporządza się cash flow określają przepisy poszczególnych państw. Uzupełnia on dwa pozostałe zestawienia, przy czym jest najbardziej przejrzystym źródłem informującym o zyskowności i płynności finansowej spółki. Bilans, razem z rachunkiem zysków i strat, uwzględnia wiele wartości szacunkowych, takich jak:

  • rezerwy,
  • wyceny,
  • przyjęte stawki amortyzacyjne.

Mogą przez to przedstawiać mylny stan finansowy przedsiębiorstwa. Ponieważ niezależnie od tego, w  rachunku przepływów pieniężnych uwzględniane są faktycznie zaistniałe przepływy pieniężne. Właśnie dlatego cash flow zatem znacznie lepszy wskaźnik w ocenie potencjału finansowego przedsiębiorstwa. Uwaga! Aby była kompletna, powinna również opierać się na wskaźnikach wynikających z bilansu i rachunku zysków i strat.

Analiza przepływu pieniędzy

Podczas analizy przepływu pieniędzy brane są pod uwagę następujące grupy działalności przedsiębiorstwa:

  • działalność operacyjna,
  • działalność inwestycyjna,
  • działalność finansowa.

Działalność operacyjna to największa część działalności spółki. To właśnie ona jest podstawą funkcjonowania, obejmującą produkcję  i sprzedaż towarów lub usług. Działalnością inwestycyjną są wszystkie poniesione koszty, które w przyszłości mają przynieść korzyść finansową przedsiębiorstwu. Na przykład zakup nowego środka trwałego, udziałów lub akcji, jak również udzielone pożyczki. Przepływy pieniężne z działalności finansowej to przychody oraz koszty, które są związane z finansowaniem przedsiębiorstwa. Zobacz też:

Harmonogram pracy Wynagrodzenie netto brutto Rozwiązanie umowy na czas określony