Polecenie przelewu należy do jednej z podstawowych form bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych, które dokonywane jest za pośrednictwem banku. Regulując zobowiązania bardzo często korzystamy z tej formy płatności. Zarówno płacąc w tradycyjnej papierowej wersji składając dyspozycję w banku, jak również stosując przelew elektroniczny. Dowiedź się więcej czym jest polecenie przelewu?

Polecenie przelewu - co to jest?

Polecenie przelewu jest to dyspozycja wydana przez posiadacza rachunku bankowego, aby bank dokonał obciążenia jego konta wykazaną przez niego kwotą z równoczesnym uznaniem tej samej kwoty na rachunek odbiorcy. Uregulowane jest w art. 63c Prawa bankowego. Art. 63c "Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego". Polecenie przelewu jest realizowane przez bank, gdy na jego koncie jest wystarczająca kwota pieniędzy, aby wykonać przelew. Za jego pomocą można regulować wszelkiego rodzaju zobowiązania. Z polecenia przelewu mogą korzystać osoby fizyczne jak i osoby prawne warunkiem jest posiadanie przez nich oraz przez odbiorcę rachunku bankowego. Co do zasady polecenia przelewu nie można cofnąć jeżeli bank obciążył rachunek bankowy i wykonał przelew na rachunek odbiorcy. Księgowanie następuje w dniu przyjęcia przez bank polecenia przelewu lub najpóźniej w następnym dniu roboczym. Aby dokonać polecenia przelewu, należy wydać bankowi odpowiednią dyspozycję. Polecenie przelewu może się odbyć poprzez:

 • systemy bankowości elektronicznej
 • złożenie odpowiedniego dokumentu w formie papierowej bezpośrednio w placówce danego banku,
 • drogą telekomunikacyjną - wykorzystywane są specjalne zabezpieczenia jak np. szyfrowanie.

Jeśli dokonywane są płatności miesięczne o stałych wysokościach możliwe oraz wygodne jest zastosowanie polecenia przelewu w formie zlecenia stałego.

Polecenie przelewu co powinno zawierać

Zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa forma polecenia przelewu składa się z następujących elementów:

 • nazwa odbiorcy,
 • numer rachunku bankowego odbiorcy,
 • kwota do przelewu,
 • waluta w jakiej przelew będzie dokonany,
 • nazwa zleceniodawcy,
 • numer rachunku zleceniodawcy,
 • informacja za co jest przelew (pole- "tytułem"),
 • data,
 • podpis zleceniodawcy - tylko w wersji papierowej.