Podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Co za tym idzie, są zobowiązani do wystawienia faktury lub wydruku paragonu za każdym razem, gdy taki obowiązek powstanie. Jednak i w tych przypadkach zdarzają się wyjątki. Sprzedaż wysyłkowa a obowiązek przekazania paragonu Podatnicy zajmujący się sprzedażą towarów przez internet nie zawsze mają obowiązek wystawienia faktury czy nawet paragonu, jako dowodu transakcji. Dowiedz się, kiedy nabywcy nie muszą otrzymać paragonu za zakupy przez internet. Sprzedaż wysyłkowa a obowiązek ewidencji obrotów za pomocą kasy fiskalnej Z początkiem 2015 roku w życie weszły znaczne zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencji obrotu za pomocą kas rejestrujących. Od tego roku kasy fiskalne muszą mieć w swoich gabinetach lekarze, dentyści, fryzjerzy, kosmetyczki i wielu innych usługodawców. W tegorocznych zmianach nie znaleźli się jednak przedsiębiorcy oferujący sprzedaż towarów w formie wysyłkowej. Na początek warto przypomnieć, że podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Co za tym idzie, są zobowiązani do wystawienia faktury lub wydruku paragonu za każdym razem, gdy taki obowiązek powstanie. Sprzedaż wysyłkowa - warunki zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej Jednak i w tych przypadkach zdarzają się wyjątki. Należy do nich właśnie sprzedaż wysyłkowa. Prowadzący taką formę działalności (wysyłka kurierem lub pocztą) nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Jednak tylko w przypadku, kiedy dostawca towaru otrzyma zapłatę:

  • za pośrednictwem banku,
  • poczty lub
  • spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

a z dowodu zapłaty (tytuł przelewu) jasno wynika, czego dotyczyła przesłana kwota i dla kogo była przeznaczona (dane nabywcy, adres). Dzięki temu zarówno ewidencja, jak i wystawienie paragonu nie jest potrzebne. Ważne! Podatnik ma pełne prawo do prowadzenia ewidencji obrotów za pomocą kasy fiskalnej, pomimo zwolnienia z tego obowiązku. W takim przypadku prowadzący sprzedaż wysyłkową musi pamiętać, że jeżeli już wystawia paragon za taką transakację, musi go wysłać swojemu nabywcy. Fakt, że towar wysyłany jest np. bezpośrednio z hurtowni, nie ma w tej sytuacji znaczenia. Zainteresował Cię temat sprzedaży wysyłkowej? Przeczytaj nasz artykuł: Sprzedaż wysyłkowa!