Aby rozliczać się na zasadach ryczałtu, należy spełnić kilka warunków, które określa ustawa o zryczałtowanym podatku. Jednym z nich jest limit finansowy. W przypadku jego przekroczenia podatnik powinien przejść na zasady ogólne. Jednak czy możliwy jest powrót do ryczałtu przez korektę przychodu? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – kto może być ryczałtowcem?

Ryczałt to jedna z czterech (obok zasad ogólnych, podatku liniowego i karty podatkowej) podstawowych form opodatkowania. Jest to specyficzna forma rozliczania, w której podstawą opodatkowania jest przychód, którego nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów. W zależności od branży, w której działa dana firma, stawka ryczałtu może być różna; od 2% do nawet 20%.

Na zasadach ryczałtu nie może rozliczać się określona przez art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym pula przedsiębiorców. Wśród nich są m.in. apteki, lombardy czy handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Ryczałtem nie mogą rozliczać się również podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym przekroczyli limit 250 tys. euro w ramach:

  • działalności prowadzonej samodzielnie,
  • działalności w formie spółki (z której suma przychodów nie przekroczyła tej kwoty).

Jeśli więc powyższy limit zostanie przekroczony, przedsiębiorca nie będzie mógł rozliczać się na zasadach ryczałtu. Od kolejnego roku będą obowiązywały go zasady ogólne.

Czy możliwy jest powrót do ryczałtu przez korektę przychodu?

W przypadku ryczałtu czasem konieczna jest korekta przychodu. W jaki jednak sposób wpływa ona na wysokość przychodu i czy może to w konsekwencji doprowadzić do tego, że limit nie zostanie przekroczony i będzie możliwy powrót do ryczałtu?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, najlepiej sięgnąć do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 listopada 2018 r. (II FSK 3382/16). Można w nim przeczytać, że w związku z tym, że podatnik, którego dotyczy rozpatrywana sprawa, ma możliwość dokonania korekty do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, to nie należy oczekiwać od podatnika oraz organów podatkowych tego, że będą do tego czasu niepewni co do tego, w jaki sposób podatnik będzie rozliczał kolejny rok. NSA zwraca uwagę również na to, że przejście z ryczałtu na zasady ogólne jest związane z innymi obowiązkami, takimi jak prowadzenie ksiąg i opłacanie podatku na zasadach ogólnych. W wyroku czytamy również, że prawo określa to, kiedy powstaje obowiązek rozliczania się na zasadach ogólnych, natomiast nie podaje terminu, który kończyłby taki obowiązek.

Zgodnie więc z opinią Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie ma możliwości, by powrót do ryczałtu przez korektę przychodu był dopuszczalny. Nawet w przypadku, gdyby okazało się, że kwota przychodu ostatecznie była niższa, niż ta wykazana wcześniej w deklaracji i w efekcie nie przekracza ona limitu 250 tys. euro, to mimo wszystko podatnik nie może z powrotem zacząć rozliczać się na zasadach ryczałtu. Takie działanie zdaniem NSA generowałoby wiele problemów.