W związku z wejściem w życie nowych regulacji w zakresie pojazdów samochodowych, które obowiązują od 1 kwietnia 2014 roku, podatnicy mogą mieć pewne wątpliwości odnośnie tego, czy decyzja o odliczeniu 50% podatku VAT naliczonego od ich nabycia oraz wydatków eksploatacyjnych może zostać potraktowane jako donos na siebie. W ten sposób podatnik miałby przyznać się, że użytkuje pojazd samochodowy nie tylko na cele działalności gospodarczej, a co za tym idzie - mogłoby to mieć wpływ na koszty podatkowe (takie jak amortyzacja). Jak to ma wyglądać w praktyce?

50% odliczenia podatku VAT od samochodów

Nowe przepisy wprowadzają tzw. uproszczoną zasadę rozliczania podatku od towarów i usług w odniesieniu do pojazdów samochodowych. W ten sposób podatnik może odliczyć 50% podatku VAT od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów. Jeżeli natomiast będzie chciał dokonać pełnego odliczenia, to w takiej sytuacji zobowiązany będzie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i to w sposób szczegółowy (w przeciwnym wypadku będzie mógł odliczać jedynie 50% podatku), zgłosić pojazd do US na druku VAT-26 oraz zaprowadzić regulamin użytkowania pojazdu w firmie. Sytuacja ta dotyczy samochodów osobowych o masie do 3,5 tony.

Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na koszty w podatku dochodowym  (np. amortyzacja, wydatki eksploatacyjne). Podatnicy mogą rozliczać je na dotychczasowych zasadach. W tym zakresie decydujące znaczenie ma rzeczywisty sposób wykorzystania pojazdu. Sposób odliczania podatku VAT nie będzie miał na to wpływu.

Ważne!

Amortyzacji podlegają składniki majątku (w tym samochody), które spełniają definicję środka trwałego. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle,

  2. budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

  3. maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty

Ponadto przewidywany okres ich używania powinien być dłuższym niż rok. Muszą być także wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT.