iStock_000017932394SmallZmiany w podatku VAT są szczególnie istotne dla tych podatników, którzy w ramach swoich działalności wykorzystują samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe. Zmodyfikowane rozliczenia dotyczą zarówno tych samochodów, które są w pełni własnością podatnika, jak i tych obecnych w firmie na zasadach umowy leasingu.

Odliczenie VAT od samochodów w leasingu

Choć zmiany w VAT są obecnie obligatoryjne i właściwie ustosunkować się do nich musi każdy, kto posiada samochód w firmie, to w przypadku leasingu istnieje pewne wyjście. Nowelizacje będą bowiem dotyczyć tylko takich pojazdów, dla których umowa leasingu, a także dzierżawy, najmu lub innej o podobnym charakterze, zostanie zawarta po 1 kwietnia 2014 r.

W związku z powyższym w przypadku samochodów, od których do 31 marca 2014 r. przedsiębiorca mógł odliczyć cały podatek VAT, nowe przepisy podatkowe nie będą miały zastosowania, pod warunkiem że spełnione zostaną następujące warunki:

  • dla posiadanego samochodu przysługiwało przed 1 kwietnia 2014 roku prawo do pełnego odliczenia VAT,
  • zawarcie umowy  leasingowej nastąpiło do 31 marca 2014 roku, a odliczenie przysługuje w zakresie, w jakim umowa nie uległa zmianie,
  • wydanie samochodu korzystającemu nastąpiło przed 1 kwietnia 2014 roku,
  • podatnik dokonał rejestracji umowy we właściwym urzędzie skarbowym.

O ile pierwsze trzy warunki wynikają bezpośrednio z zawartej już umowy leasingu i podatnik co do zasady nie ma w ich zakresie możliwości manewru, to ostatni warunek dotyczący rejestracji umowy wymaga specjalnej uwagi.

Umowę zarejestruj do maja

Dobrą wiadomością dla podatników, którzy posiadają samochody w leasingu, jest fakt, że na zarejestrowanie umowy mają czas aż do 2 maja 2014 r. Mimo wydłużonego do miesiąca terminu warto już wcześniej zadbać o dopełnienie niezbędnych formalności i nie odkładać tego obowiązku na ostatnią chwilę. Umowa leasingu samochodu "z kratką" zawarta przed 1 kwietnia 2014 r. będzie uprawniała do z pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych, ale tylko w przypadku, gdy samochód został wydany przed 1 kwietnia, a umowa zarejestrowana przed wspomnianym już 2 maja.

Gra jest warta świeczki - należy pamiętać, że niedopełnienie obowiązku rejestracji będzie stawiało przed podatnikiem konieczność wyboru rozliczania podatku VAT. Jedno z wyjść oferuje możliwość potrącania całej kwoty VAT-u, jednakże przy dodatkowym obciążeniu w postaci ewidencji przebiegu pojazdów. Drugie co prawda nie wymaga wprowadzenia dodatkowych papierków, ale za to pozwala wyłącznie na odliczanie 50% podatku, i to tylko od wydatków eksploatacyjnych, z wyłączeniem paliwa.

Zobacz też:

badania wstępne do pracy