Chociaż początek 2014 r. dawno minął, nie oznacza to, że wprowadzone zostały już wszystkie tegoroczne nowelizacje ustawy o VAT. Wraz z dniem 1 kwietnia przepisy ponownie uległy modyfikacji, wpływając szczególnie na rozliczanie użytkowanych w firmach pojazdów. Zmiany dotkną m.in. tych przedsiębiorców, którzy w ramach swoich działalności zdecydowali się na leasing samochodów.

Samochód w firmie a VAT – podstawowe zmiany         

Podatnicy będą mogli dokonać odliczenia 100% podatku VAT naliczonego od zakupu paliwa, a także innych wydatków eksploatacyjnych czy też od nabycia samochodu - pod warunkiem, że zadeklarują wykorzystywanie pojazdu wyłącznie dla celów działalności oraz udokumentują to szczegółową ewidencją przebiegu pojazdów.

Dodatkowo muszą oni spełnić jeszcze jeden obowiązek, a mianowicie chęć użytkowania samochodu całkowicie na cele firmy zadeklarować w urzędzie skarbowym za pomocą deklaracji VAT-26. Na złożenie tego druku będą oni mieli czas do siedmiu dni od poniesienia pierwszego wydatku, od którego miałaby zostać odliczona cała kwota VAT. Jest to zasada ogólna obowiązująca od 1 kwietnia.

Przedsiębiorcy, którzy nie chcą dokładać sobie dodatkowych formalności, mogą zrezygnować z prowadzenia kilometrówki, rezygnując tym samym z prawa do pełnego odliczenia. W takiej sytuacji możliwe będzie odliczenie 50% podatku naliczonego, jednak tylko przy wydatkach innych niż paliwo. W przypadku benzyny, oleju napędowego czy gazu nadal nie ma opcji potrącenia podatku – zgodnie z przepisami możliwość odliczenia 50% pojawi się dopiero od 1 lipca 2015 r. Więcej na temat można przeczytać tutaj.

Odliczenie VAT od samochodów w leasingu

Jak już wspomniano na początku, zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT dotyczyć będą także tych samochodów, które w firmie wykorzystywane są w ramach umowy leasingu. Natomiast kluczowe jest, że dotyczyć one będą tylko takich pojazdów, dla których umowa leasingu, a także dzierżawy, najmu lub innej o podobnym charakterze, zostanie zawarta po 1 kwietnia 2014 r.

W związku z powyższym w przypadku samochodów, od których do 31 marca 2014 r. przedsiębiorca mógł odliczyć cały podatek VAT, nowe przepisy podatkowe nie będą miały zastosowania, pod warunkiem że spełnione zostaną następujące warunki:

  • dla posiadanego samochodu przysługiwało przed 1 kwietnia 2014 roku prawo do pełnego odliczenia VAT,
  • zawarcie umowy  leasingowej nastąpiło do 31 marca 2014 roku, a odliczenie przysługuje w zakresie, w jakim umowa nie uległa zmianie,
  • wydanie samochodu korzystającemu nastąpiło przed 1 kwietnia 2014 roku,
  • podatnik dokonał rejestracji umowy we właściwym urzędzie skarbowym.

O ile pierwsze trzy warunki wynikają bezpośrednio z zawartej już umowy leasingu i podatnik co do zasady nie ma w ich zakresie możliwości manewru, to ostatni warunek dotyczący rejestracji umowy wymaga specjalnej uwagi.

Rejestracja umowy tylko do maja

Dobrą wiadomością dla podatników, którzy posiadają w swoich firmach leasingowane samochody, jest stosunkowo długi okres, jaki mają na zarejestrowanie umowy w urzędzie skarbowym. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać wprawdzie 1 kwietnia, ale na dopełnienie ostatnich formalności przedsiębiorca ma czas przez 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Dlatego też rejestracji umowy leasingowej można dokonać do 2 maja 2014 r. Mimo wydłużonego do miesiąca terminu warto już wcześniej zadbać o dopełnienie niezbędnych formalności i nie odkładać tego obowiązku na ostatnią chwilę. Bowiem umowa leasingu samochodu "z kratką" zawarta przed 1 kwietnia 2014 r. będzie uprawniała do z pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych. Jednakże warunkiem skorzystania z tego prawa jest wydanie samochodu przed tym dniem i kwietnia oraz rejestracja umowy w US we wspomnianym terminie.