Rok 2014 jest rokiem znaczących zmian na gruncie VAT. Swoim zasięgiem objęły m.in. terminy wystawiania faktur, powstania obowiązku podatkowego czy odliczenia podatku VAT od pojazdów samochodowych. Jednak to nie koniec nowości, ustawodawca szykuje dla podatników szereg (ponad 100!) modyfikacji przepisów Ordynacji podatkowej, które mają na celu uproszczenie procedur, skuteczniejsze ściganie oszustów podatkowych, a także prowadzenie efektywniejszej polityki podatkowej w stosunku do podmiotów zagranicznych. Jedną ze znaczących zmian jest informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej, o czym szerzej poniżej.

Na czym będzie polegała informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej?

Ustawodawca proponuje wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych - tzw. Jednolity Plik Kontrolny. Za jego pomocą przedsiębiorcy, którzy prowadzą dokumentację w wersji elektronicznej, będą mogli przekazywać dane na żądanie organu podatkowego w ramach trwającej procedury.

Koszty wdrożenia tego systemu będą wynosiły ok. 55 mln złotych. Przy czym Ministerstwo Finansów zakłada, że system ten przyczyni się do wpływu 400 mln złotych w skali roku.

Informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej - celowość zmiany

Wprowadzenie nowych regulacji służy rozwiązaniu licznych praktycznych problemów i uszczelnieniu poboru podatków.  Co ważne, projekt zmian Ordynacji był długo poddawany konsultacjom z partnerami społecznymi oraz organizacjami przedsiębiorców, a także z innymi resortami.

Nadrzędnym celem informatyzacji sprawdzania dokumentacji księgowej jest szybsza analiza danych oraz skrócenie czasu kontroli. Warto podkreślić, że działania te pozwolą na ograniczenie zaangażowania podatnika w proces kontroli, co jest niezwykle istotne, bowiem obecnie kontrole podatkowe przeciągają się w nieskończoność i wymagają pełnego zaangażowania właściciela firmy.