Jaki adres na fakturze powinien zamieszczać podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą? Odwieczne pytanie zadawane przez osoby prowadzące własną firmę. Bardzo długo wśród organów podatkowych utrzymywał się pogląd, że powinien być to adres zamieszkania lub zameldowania. Jednak zupełnie inne stanowisko w tej sprawie zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej w czerwcu 2014 r.

Adres na fakturze zgodny z VAT-R?

Problem ustalenia adresu na fakturze był bardzo często spotykany wśród podatników. Jeszcze do niedawna podejście organów skarbowych opierało się na twierdzeniu, że właściwym adresem na fakturze sprzedaży podatnika jest adres zamieszkania podany na zgłoszeniu VAT-R. Na wspomnianym formularzu przedsiębiorca dokonuje rejestracji jako czynny podatnik dla celów VAT.

W sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzi działalność we własnym mieszkaniu nie ma żadnych wątpliwości, iż właściwym adresem na fakturze będzie właśnie adres, pod którym zamieszkuje. Co natomiast w sytuacji, gdy miejsce siedziby jednoosobowej działalności gospodarczej znajduje się pod zupełnie innym adresem? Otóż według licznych interpretacji organów skarbowych fakt ten był bez znaczenia. Naczelnicy urzędów skarbowych niezmiennie upierali się, że adres na fakturze musi być zgodny z adresem zamieszkania zgłoszonym na VAT-R. Do zmiany poglądów nie skłaniał również brak przepisów regulujących tę kwestię.

Przykładem na powyższe jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej z Łodzi z 5 marca 2014 r. (sygn. IPTPP1/443-943/13-2/MG), w której stwierdził, że: "(...)powołany powyżej art. 106e ust. 1 ustawy, określa minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać faktura i nie nakłada ograniczeń w sprawie umieszczenia na fakturze dodatkowych danych identyfikujących dostawców, nabywców czy też towarów. Tym samym umieszczenie na fakturze, oprócz adresu zamieszkania, także adresu prowadzenia działalności (...) nie będzie błędem.

W świetle powyższego, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, na fakturach VAT wystawianych przez Wnioskodawcę jak również na fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług należy wskazać adres zamieszkania, który został zgłoszony na formularzu VAT-R złożonym we właściwym dla Wnioskodawcy urzędzie skarbowym."

Adres na fakturze - zdaniem Ministra Finansów

Kluczowa w kwestii ustalenia, jaki adres na fakturze będzie prawidłowy, jest interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2014 r., którą uchylił postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. W interpretacji możemy przeczytać, że z powodu braku jasno określonych przepisów odnośnie umieszczania właściwego adresu na fakturze prawidłowym będzie adres prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli firma prowadzona jest w miejscu innym niż zamieszkuje podatnik. Podkreślić należy jednak, że siedziba firmy powinna być zgłoszona dla potrzeb identyfikacji podatkowej, czyli w systemie CEIDG.

Podsumowując, za sprawą wydanej interpretacji ogólnej zmianie uległo podejście organów skarbowych do prawidłowości umieszczania na fakturze adresu jednoosobowej działalności gospodarczej, zamiast adresu zamieszkania podatnika. Nie ulega wątpliwości, iż takie stanowisko jest jak najbardziej uzasadnione, gdyż przedsiębiorca prowadzi działalność tam, gdzie faktycznie świadczy sprzedaż.