Właściciel firmowego auta jest zobowiązany do regularnego opłacania składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - OC. Natomiast inne rodzaje ubezpieczenia, w tym autocasco (AC), choć nie są już obowiązkowe, to czasem mogą być przydatne. W razie wypadku - bez opłaconego AC - wydatków na naprawę nie będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, jeśli samochody te nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Wynika to bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o PIT.

Jak więc należy rozliczać koszty naprawy powypadkowego auta? Jeśli opłacone było wyłącznie OC, to wydatki poniesione w tym celu nie mogą zostać zaksięgowane do kosztów uzyskania przychodu, natomiast do przychodów zostanie zaliczona nadwyżka kwoty odszkodowania nad rzeczywistym kosztem remontu.

Jeśli jednak właściciel opłacił ubezpieczenie AC, to w jego kosztach może znaleźć się cały wydatek poniesiony na remont. Do przychodów zaliczona zostanie natomiast cała kwota, otrzymana od ubezpieczyciela.