Zgodnie z obecnym stanowiskiem organów podatkowych pracodawca może sfinansować kurs prawa jazdy pracownikom, jeżeli będzie to służyło prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki takiemu zabiegowi możemy nie tylko podwyższyć kwalifikacje zatrudnionych osób, ale również pomniejszyć należność względem fiskusa. Dodatkowo pracownik nie musi uiszczać podatku dochodowego od wartości otrzymanego świadczenia, jeżeli zostaną spełnione określone warunki.

Prawo jazdy pracownika zdaniem Ministerstwa Finansów

Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. przyczynił się do zmiany interpretacji przepisów przez organy skarbowe. Uważały one bowiem, że wydatek na pokrycie kosztów kursu prawa jazdy pracowników stanowi zaspokojenie ich potrzeb prywatnych. Resort finansów stwierdził jednak, że inaczej jest w przypadku kursów prawa jazdy kategorii B, które stanowią podstawowy element kwalifikacji kandydatów ubiegających się o stanowisko pracy.

W związku ze zmianą poglądów kursy nauki jazdy stanowią dla pracowników podwyższenie ich kwalifikacji zawodowych, które pomagają wykonywać obowiązki w ramach obejmowanego stanowiska. Należy jednak pamiętać, że takie świadczenie na rzecz pracownika musi jasno wynikać z potrzeb, jakie niesie za sobą prowadzona działalność gospodarcza. Organy podatkowe z pewnością zakwestionują taki wydatek, jeżeli podwyższenie kwalifikacji zawodowych nastąpi u osoby zatrudnionej na stanowisku zupełnie niewymagającym prowadzenia pojazdów, np. sekretarka, pracownik produkcyjny, pracownik call-center).

Przedsiębiorca, aby móc rozliczyć wydatki związane z kursem prawa jazdy pracowników w kosztach, ma obowiązek udowodnić, iż mają one faktyczny związek z wykonywaną działalnością gospodarczą. Cel sfinansowania kursu musi mieć ścisły związek z obowiązkami, jakie pracownik musi wykonywać na danym stanowisku.

Kurs prawa jazdy pracownika - zwolniony z opodatkowania

Ministerstwo Finansów wyraziło również pogląd w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń w postaci opłacenia kosztu kursu prawa jazdy pracownika. Jeżeli szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, wówczas świadczenie to korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Według wspomnianych przepisów przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Uwaga! Pracodawca może zabezpieczyć się przed nagłym odejściem pracownika, któremu sfinansował podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W tym celu służą tzw. umowy lojalnościowe pomiędzy stronami, w których przedsiębiorca zobowiązuje pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.