Od 1 kwietnia 2014 r. minęło już trochę czasu, w trakcie którego podatnicy VAT mieli możliwość zapoznania się z nowymi zasadami odliczeń podatku VAT od samochodów i wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Dla niektórych wprowadzone w tej kwestii regulacje wydają się kontrowersyjne, ponieważ prawo do odliczenia 100% podatku VAT jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia rygorystycznych wymagań Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednym z problemów podatników było rozliczenie wydatków związanych z pojazdem wykorzystywanym w działalności, które zostały poniesione na przełomie marca i kwietnia, gdyż od początku kwietnia obowiązują nowe przepisy odnośnie odliczania podatku VAT.

VAT od samochodów 2014 r. - nowe przepisy w praktyce

Zgodnie z obecnie obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 r. regulacjami podatnik, wykorzystując w celach służbowych pojazdy, których konstrukcja oraz parametry technicznie nie wykluczają ich użycia na potrzeby niezwiązane z działalnością gospodarczą, aby odliczyć 100% podatku VAT od samochodów, zobowiązany jest do spełnienia dodatkowych obowiązków.

Pełne odliczenie podatku VAT od samochodów jest możliwe, jeżeli samochód będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej firmy, co oczywiście musi zostać potwierdzone ewidencją przebiegu pojazdu w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Dodatkowo podatnik zobowiązany jest do zgłoszenia pojazdu firmowego do właściwego urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 oraz sporządzenia wewnętrznego regulaminu użytkowania pojazdu w przedsiębiorstwie. W przeciwnym przypadku może on odliczać jedynie 50% VAT od wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu (naprawy, zakup części, itp.), bez możliwości odliczeń od zakupu paliwa.

Dla niektórych podatników zmiana na przełomie marca i kwietnia była bardzo niekorzystna. Przed wprowadzeniem nowych regulacji mogli odliczać całość podatku VAT od wydatków poniesionych chociażby na eksploatację samochodu osobowego, tj. na naprawy, zakup części itp. Obecnie jeżeli pojazd nie został zgłoszony do urzędu, to można odliczyć jedynie 50% podatku. Jak jednak rozliczyć wydatki poniesione na przełomie marca i kwietnia?

Zakup paliwa do pojazdu - przełom marca i kwietnia 2014

Koszty nabycia paliwa do pojazdu stanowią największą część wszystkich wydatków poniesionych w związku z jego użytkowaniem w działalności gospodarczej. Nie bez przyczyny więc odliczenie VAT jest w tym przypadku ograniczone. Jeżeli podatnik, który zgodnie z przepisami nowelizacji utracił prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa wraz z początkiem kwietnia, nabył paliwo na przełomie marca i kwietnia, należy ustalić, w jakim okresie nastąpiła dostawa paliwa. Bez znaczenia jest fakt wystawienia faktury, jej odbioru lub opłacenia przez podatnika. Gdy faktyczna dostawa paliwa nastąpiła już w kwietniu, podatnik, który utracił prawo do odliczeń od paliwa, nie może pomniejszyć podatku należnego o podatek naliczony z danej faktury - nawet jeżeli została ona wystawiona w marcu.

Naprawa pojazdu a odliczenie VAT

W przypadku usług związanych z naprawą samochodu wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej odliczenie podatku VAT będzie zależało od momentu ich wykonania. Wystawienie faktury oraz termin jej otrzymania również nie będą wpływać na prawo do odliczeń, ponieważ obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w momencie zakończenia usługi. Jeżeli zatem naprawa miała miejsce jeszcze w marcu, a faktura została wystawiona w kwietniu, wówczas podatnik może odliczyć całkowitą wartość naliczonego podatku.

Podobnie jest w sytuacji, kiedy przedmiotem zakupu są części do samochodu, tj. opony, wycieraczki, płyny eksploatacyjne, itp. W przypadku gdy podatnik dokonał zamówienia towarów w marcu, jednak dostawa ostatecznie nastąpiła w pierwszych dniach kwietnia, wówczas prawo do odliczeń jest ograniczone do 50% podatku od zakupu.

Leasing samochodu

Podatnicy, którzy wykorzystują w działalności gospodarczej pojazdy na podstawie umowy leasingu, także musieli spełnić dodatkowe wymagania przewidziane przez ustawę o VAT. Nowe regulacje dotyczące ograniczeń w odliczeniach obejmują umowy leasingu na tzw. samochody “z kratką”, zawarte po 1 kwietnia 2014 r. Co zatem z przedsiębiorcami, którzy zawarli umowy przed tą datą?

Jeżeli podatnik przed 1 kwietnia 2014 r. użytkował w działalności pojazd samochodowy, w odniesieniu do którego miał pełne prawo do odliczeń podatku VAT, może po tym terminie odliczać pełną kwotę, gdy jednocześnie spełni następujące warunki:

  • zawarcie umowy leasingu miało miejsce do dnia 31 marca 2014 r.,
  • umowa leasingu nie uległa zmianie,
  • pojazd został wydany podatnikowi (korzystającemu) przed 1 kwietnia 2014 r.,
  • podatnik zgłosił umowę do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Ostateczny termin zgłoszenia umowy leasingu samochodu “z kratką” do urzędu skarbowego minął już 2 maja 2014 r.. Zatem podatnicy, którzy nie zdążyli na czas, mogą odliczać jedynie 50% podatku VAT od rat leasingowych od kwietnia 2014 r. Pełne odliczenie obejmuje wyłącznie okres od stycznia do marca tego samego roku.