Od 1 stycznia 2014 roku weszły w życie zmiany przepisów ustawy o VAT. Dotyczą one również osób rozliczających się na podstawie umowy komisowej. W przypadku wydania towarów przez osobę oddającą rzecz w komis (komitent), drugiej osobie prowadzącej komis (komisant), nastąpiły istotne zmiany w kwestii obowiązku podatkowego.

W 2013 r., w sytuacji wydania towarów przez komitenta na rzecz komisanta, obowiązek podatkowy powstawał w momencie otrzymania zapłaty za wydany towar przez komitenta, maksymalnie do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia towarów przez komisanta – zapis ten regulował uchylony obecnie art. 19 ust 16a ustawy o VAT. W ciągu 30 dni od sprzedaży komitent był zobowiązany do wykazania podatku VAT należnego od dostawy towarów w okresie, w którym minął 30. dzień od dostawy towarów przez komisanta.

Obowiązkiem komitenta było zatem śledzenie daty wydania towaru przez komisanta osobom trzecim, a także terminu wpłaty, do której zaliczana jest zarówno całość jak i część należności za towar.

Umowa komisowa - rozliczenie

Od 2014 roku nie obowiązuje już zastrzeżenie dotyczące terminu wydania towaru w przypadku wydania towaru przez komitenta prowadzącemu komis na podstawie umowy komisu. Obowiązek podatkowy u komitenta powstanie w dniu otrzymania całości lub części zapłaty. A zatem prowadzący komis nie musi już śledzić daty wydania rzeczy osobie trzeciej przez prowadzącego komis. Znaczenie ma teraz wyłącznie termin otrzymania części lub całości zapłaty. Oznacza to, że od 2014 roku przy rozliczeniu wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisowej obowiązuje wyłącznie "czysta" metoda kasowa, ograniczona osiąganą przez podatnika wysokością obrotów.

Obowiązek podatkowy może być zatem odroczony w czasie przekraczającym dotychczasowe – obowiązujące do końca 2013 roku – 30 dni od dnia wydania towaru klientowi przez komis.

Umowa komisowa a podstawa opodatkowania 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 roku, art. 30 aktualnie obowiązującej ustawy o VAT został całkowicie uchylony. Dotychczas określał o tym, co stanowi podstawę opodatkowania w odniesieniu do umów komisowych.

Art. 30 ustawy o VAT - uchylony od 2014 r.

"Podstawę opodatkowania czynności maklerskich, czynności wynikających z zarządzania funduszami inwestycyjnymi, czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu lub innych usług o podobnym charakterze stanowi dla:

  1. (...)
  2. komisanta:
    1. kwota należna z tytułu dostawy towarów, pomniejszona o kwotę podatku - w przypadku dostawy towarów osobie trzeciej, na rachunek komitenta
    2. kwota należna wraz z kwotą prowizji, pomniejszona o kwotę podatku - w przypadku dostawy towarów nabytych przez komisanta na rzecz komitenta;
  3. komitenta - kwota należna pomniejszona o kwotę prowizji komisanta, pomniejszona o kwotę podatku - w przypadku dostawy towarów dla komisanta; (...)"

W odniesieniu do umów komisu nie zaplanowano ustanowienia nowych artykułów, które określałyby podstawę opodatkowania ich opodatkowania wraz z początkiem 2014 roku. Wyjątek stanowi odniesienie zawarte w art. 120 ust 4:

Art. 120 ust. 4 ustawy o VAT (stan prawny na 2014 r.):

"W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku."