Już niedługo trzeba będzie wymienić opony z letnich na zimowe. Szczególnie powinni o to zadbać przedsiębiorcy, którzy na co dzień w swojej pracy użytkują samochody. Z pewnością ucieszy ich wiadomość, że wydatki związane z zakupem i wymianą opon mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Wymiana opon - ulepszenie czy koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z definicją ulepszenie środka trwałego - samochodu ma miejsce gdy zostanie on:

  • rozbudowany,
  • przebudowany,
  • zrekonstruowany,
  • zaadaptowany lub
  • zmodernizowany.

Co ważne, środek trwały uważa się za ulepszony, gdy suma wydatków poniesionych na w/w czynności w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

Zakup i wymiana opon  samochodowych z pewnością nie spełnia powyższych wymogów. Wydatki te stanowią zwykły koszt eksploatacyjny jak np. wymiana oleju, zakup paliwa itp. Opony zimowe, zakupione do firmowego samochodu, stanowią więc koszt podatkowy, który przedsiębiorca powinien uwzględnić w księdze przychodów i rozchodów (KPiR).

Jak ująć zakup i wymianę opon w KPiR?

Sposób rozliczenia wydatków związanych z wymianą opon zależy od tego czy pojazd wykorzystywany jest wyłącznie w celach firmowy, czy też również prywatnie.

Jeżeli samochód stanowi środek trwały firmy, koszt wymiany opon należy ująć jako koszt uzyskania przychodu bezpośrednio w 13. kolumnie KPiR - pozostałe wydatki.

W przypadku, gdy samochód użytkowany jest także prywatnie, występuje konieczność prowadzenia kilometrówki (dla celów podatku dochodowego). W takiej sytuacji wartość wydatków poniesionych na eksploatację samochodu będzie mogła zostać zaliczona do kosztów podatkowych tylko w takiej wysokości, w jakiej pozwala na to miesięczny limit.

Ważne!
Jeśli limit, wynikający z kilometrówki okaże się niewystarczający, reszta wydatków powinna zostać przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy.

Przedsiębiorca, prowadzący ewidencję przebiegu pojazdu, wydatki na opony  uwzględnia w KPiR w sumie wszystkich wydatków poniesionych na samochód z danego okresu rozliczeniowego, do limitu kilometrówki. 

Wymiana opon a rozliczenie VAT

W przypadku zakupu opon kwestia VAT pozostaje analogiczna do innych kosztów eksploatacyjnych, związanych z użytkowaniem pojazdu. Podatnik może odliczyć 50% lub 100% podatku VAT w zależności od rodzaju pojazdu, sposobu jego wykorzystania oraz ewentualnych dodatkowych formalności. Więcej na temat zasad odliczenia VAT od pojazdów można przeczytać w artykule: Samochód w firmie - zmiany w VAT po 1 kwietnia 2014.

Jeśli natomiast wymiany opon w aucie dokonuje podatnik VAT korzystający ze zwolnienia, to podatek VAT będzie - wraz z kwotą netto - stanowił jego koszt firmowy.

Warto dodać, że przedsiębiorca może ująć w kosztach  nie tylko zakup lub wymianę opon, ale również wydatki związane z przechowywaniem opon w serwisie wulkanizacyjnym.