Podatnicy powinni szykować się na kolejne rewolucyjne zmiany rzeczywistości podatkowej w Polsce. Ministerstwo Finansów rozpoczęło bowiem prace nad sporządzeniem projektu nowego Kodeksu podatkowego, który miałby zastąpić główny akt prawa podatkowego - Ordynację podatkową.

Ordynacja podatkowa - główny akt prawa podatkowego w Polsce

Ordynacja podatkowa to ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, która określa przede wszystkim prawa i obowiązki organów podatkowych, jak również prawa i obowiązki samych podatników. Biorąc pod uwagę zmiany w gospodarce krajowej, jak i na arenie międzynarodowej od końca lat 90-tych, ten fundamentalny akt prawny wymaga gruntownej aktualizacji.

Oczywiście na przestrzeni lat dokonywano wielu nowelizacji, jednak były one jedynie punktowymi zmianami, bez uwzględnienia szerokiego spektrum potrzeb. Postanowiono to zmienić, co potwierdza fakt, iż już w 2014 roku Ordynacja podatkowa została zmodyfikowana przez wprowadzenie do niej rewolucyjnych wręcz zmian. Co ważne, Minister Finansów zapowiada, że to jeszcze nie koniec. W planach jest powołanie w miejsce obecnej ustawy, Kodeksu podatkowego.

Kodeks podatkowy zamiast Ordynacji podatkowej?

W pierwszej kolejności tworzone będą podstawowe założenia aktu prawnego, który ma zastąpić Ordynację podatkową. Jak deklaruje resort finansów, głównym celem ma być praktyczność kodeksu, w związku z czym postuluje się powołanie specjalnej komisji kodyfikacyjnej ds. prawa podatkowego. Miałaby się ona składać z członków reprezentujących różne środowiska. Zaproszenia do niej mieliby dostać m.in.:

  • przedstawiciele nauki,
  • sędziowie,
  • pracodawcy,
  • konsumenci,
  • przedstawiciele samorządu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Co więcej, plan zakłada, że komisja ta ma być powołana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Tak zorganizowana komisja składająca się zarówno z naukowców i ekspertów, jak i praktyków, miałaby zapewniać neutralność polityczną oraz uwzględniać stanowiska grup, którym przyświecają różne cele i oczekiwania.

Dzięki zastąpieniu Ordynacji podatkowej przez Kodeks podatkowy ma dojść do uproszczenia prawa i procedur podatkowych tak, by mogły z nich swobodnie korzystać nie tylko instytucje organów podatkowych, ale również sami przedsiębiorcy-podatnicy.

Kodeks podatkowy wyróżni rzetelnego podatnika

W planach jest również stworzenie zachęty do rzetelnego wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Ma nią być Karta Rzetelnego Podatnika, nadająca pewne przywileje w kontaktach z fiskusem. Karta ta przyznawana byłaby na czas określony na podstawie weryfikacji rzetelności rozliczeń danego podatnika z urzędem skarbowym w ostatnich pięciu latach. W taki sposób MF chce premiować prawych podatników, wyrażając jednocześnie swoje zaufanie do uczciwości ich postępowań.

Jeżeli zgodnie z zapowiedziami Ordynacja podatkowa zostanie zastąpiona Kodeksem podatkowym i zmiana ta nie będzie polegała wyłącznie na zmianie nazwy aktu prawnego, plan nowelizacji można uznać za ciekawy i z pewnością powszechnie pożądany. Nowelizacji przepisów oczekują w szczególności przedsiębiorcy, którzy liczą na to, że przepisy zaczną jasno określać zasady postępowania oraz na to, że zmiany przyczynią się do ograniczenia biurokracji.

Sprawdź, na czym będzie polegała nowelizacja Ordynacji podatkowej w latach 2014 i 2015!