Miejscem świadczenia usług na rzecz podatników jest siedziba ich działalności gospodarczej (art. 28c ust.1 ustawy o VAT). Jeżeli usługa świadczona jest na rzecz osób prywatnych niebędących podatnikami VAT, to miejscem, według którego ma zostać naliczony podatek VAT, jest główna siedziba działalności gospodarczej usługodawcy.

Co to oznacza? Jeżeli do polskiego przedsiębiorcy trafi klient z Czech, sprzedawca wystawia dowód sprzedaży zgodnie z polskimi przepisami. Podatek należny w takiej sytuacji odlicza według polskiej ustawy o VAT, a następnie odprowadza go do polskiego urzędu skarbowego. Miejsce świadczenia usług warunkuje, na jakich zasadach i w jakiej wysokości należy rozliczyć VAT. Jednakże od nowego roku polskich przedsiębiorców czekają zmiany dotyczące rozliczanie VAT za usługi świadczone poza terytorium kraju.

Zmiany w rozliczaniu VAT od 1 stycznia 2015 roku - Mini One Stop Shop

Od 1 stycznia 2015 roku zmienia się definicja miejsca świadczenia usług na rzecz osób niebędących podatnikami dla wybranych podmiotów. Tym samym zmieni się sposób opodatkowania transakcji świadczonych na ich rzecz.

Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne każdorazowo będą opodatkowane w kraju, do którego należy nabywca bez względu na to, czy jest to firma czy osoba prywatna i czy dostawca pochodzi z UE czy spoza. Jest to tzw. Mini One Stop Shop (MOSS).

Mini One Stop Shop - jak ma to wyglądać w praktyce?

Nabywca usługi i  Sposób rozliczenia VAT dostawcy:

Firma z kraju UE

  • Brak naliczenia VAT za świadczoną usługę

  • Klient ma obowiązek naliczyć podatek (odwrotne obciążenie)

Osoba prywatna z kraju UE

  • Obowiązek rozliczenia podatku w kraju, z którego pochodzi klient

Firma lub osoba prywatna spoza UE

  • Brak naliczenia VAT UE za świadczoną usługę

Czy oznacza to, że dostawca usług powinien rejestrować swoją działalność w każdym kraju, z którego pochodzą jego klienci? Takie działanie sugerują omawiane zmiany przepisów. W praktyce jednak ustawodawca zapewnił przedsiębiorcom pewne ułatwienie - procedurę Mini One Stop Shop.

Czym jest Mini One Stop Shop?

MOSS, czyli mały punkt kompleksowej usługi, to szczególna procedura, ułatwiająca sposób rozliczenia VAT z tytułu świadczenia usług w innym kraju. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca będzie naliczał podatek według zagranicznych stawek VAT, ale odprowadzi go już w jednym z polskich urzędów skarbowych. Będzie to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście.

Przystąpienie do Mini One Stop Shop jest dobrowolne. Przedsiębiorca, który nie zarejestruje się w MOSS, a świadczy usługi objęte zmianą przepisów, będzie miał obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT w każdym kraju, z którego pochodzą jego odbiorcy.

Mini One Stop Shop - nowe deklaracje rozliczeniowe

Nowa procedura obliguje do wprowadzenia odmiennej deklaracji rozliczeniowej. Podatnicy będą zobowiązani do składania jej do urzędu co kwartał łącznie z deklaracją VAT 7 lub VAT 7K. Warto zapoznać się ze szczegółowymi elementami deklaracji Mini One Stop Shop. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż proces rejestracji do MOSS trwa już od początku października tego roku.