Administracja podatkowa z upływem czasu staje się coraz bardziej skomputeryzowana, coraz więcej dokumentów można składać w postaci deklaracji elektronicznych. 1 stycznia weszła w życie nowa ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która stanowi, że niektóre deklaracje podatnik może, a nieraz nawet musi, składać elektronicznie. Ma to na celu przede wszystkim zminimalizowanie pomyłek popełnianych przez podatników oraz udostępnienie możliwości skorzystania z zeznań podatkowych, które automatycznie zostały wstępnie wypełnione na podstawie przesłanych elektronicznie informacji do urzędów przez pracodawców. Kto ma możliwość, a kto obowiązek składania deklaracji elektronicznie? Ustawa wchodząca w życie już 1 stycznia 2015 r. przewiduje dwie grupy przedsiębiorstw:

● sporządzające za dany rok informacje PIT­8C, PIT­11, PIT­R, IFT­1 lub roczne obliczenie PIT­40 za mniej niż 5 podatników,

● sporządzające za dany rok informacje PIT­8C, PIT­11, PIT­R, IFT­1 lub roczne obliczenie PIT­40 za ponad 5 podatników,

oraz biura rachunkowe obsługujące podatników.

Pierwsza grupa przedsiębiorstw (przedsiębiorstwa sporządzające informacje za mniej niż 5 podatników) ma możliwość wyboru sposobu składania do urzędu skarbowego informacji PIT­ 8C, PIT­11, PIT­R, IFT­1, rocznego obliczenia podatku PIT­40 oraz deklaracji PIT­4R i PIT­8AR. Dokumenty te można składać i elektronicznie i w formie papierowej, wyjątkiem jest dokument IFT­3, który można składać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Jeżeli chodzi o termin składania do urzędu skarbowego PIT­8C, PIT­11, PIT­R, IFT­1 i PIT­40 w formie papierowej, to jest to koniec stycznia roku następnego po danym roku podatkowym.  Natomiast termin wysłania tych dokumentów do podatników pozostaje niezmienny, czyli jest to koniec lutego roku następującego po roku podatkowym.

Druga i trzecia grupa (przedsiębiorstwa sporządzające informacje dla więcej niż 5 podatników lub biura rachunkowe) nie ma możliwości wyboru sposobu składania do urzędu skarbowego informacji PIT­8C, PIT­11, PIT­R, IFT­1, rocznego obliczenia podatku PIT­40 oraz deklaracji PIT­4R i PIT­8AR ­ są zobowiązani do wysyłki elektronicznej według zasad Ordynacji podatkowej.

Deklaracje elektroniczne - zbiorcze wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną i podpisy

Ministerstwo Finansów ze względu na zmiany udostępniło Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD), poprzez którą jednorazowo można przesłać do 20 000 dokumentów PIT­11, PIT­R, PIT­ 8C i PIT­40, a co za tym idzie do tych wszystkich dokumentów będzie do pobrania jedno Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Znacznie ułatwi to elektroniczną wysyłkę dokumentów, ponieważ wszystkie wysyłane dokumenty będzie można potwierdzać jednym popisem elektronicznym.

Zobacz też:

kalkulator wypłat

Możliwe jest również wprowadzenie nowego rozwiązania odnośnie dokumentów PIT­R, PIT­11, PIT­8C, IFT­1, IFT­3 i PIT­40 składanych drogą elektroniczną przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podmioty, które są osobami fizycznymi, ale nie są płatnikami podatku ­ mianowicie, podmioty te będą mogły podpisywać wymienione wyżej dokumenty poprzez dane autoryzujące. Pozostałe podmioty, które wysyłają dokumenty elektronicznie muszą podpisywać je zweryfikowanym podpisem elektronicznym.

Wszystkie wyżej wymienione działania mają przyczynić się do bezzwłocznego gromadzenia danych podatników w systemie informatycznym, co pozwoli na udostępnienie usługi PFR. Usługa PFR jest usługą oferującą wstępnie wypełnione zeznania podatkowe ­ w pierwszym etapie będzie dostępna dla podatników rozliczających się na deklaracji PIT­37. Korzystanie z tej usługi nie będzie obowiązkowe, ale jeżeli się ktoś zdecyduje na korzystanie z niej, to wstępnie wypełnioną deklarację można będzie pobrać ze strony Portalu Podatkowego ­www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.

Przeczytaj również PIT­37 ­ lepiej przez Internet niż pocztą poleconą