Faktury zbiorcze od stycznia 2013 roku

Od początku 2013 r. polscy podatnicy mogą korzystać z pewnego udogodnienia - faktur zbiorczych. Za pomocą takich dokumentów możliwe jest zewidencjonowanie wszystkich transakcji, które w ciągu miesiąca zostały przeprowadzone z jednym kontrahentem. Jednak, wraz z początkiem 2014 r. taka możliwość zniknie z przepisów. Czy zatem od nowego roku przedsiębiorcy nie będą mogli wystawiać swoim kontrahentom faktur zbiorczych?

Możliwość skorzystania z faktur zbiorczych daje obecnie par. 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur. Jednakże od początku 2014 r. powyższe rozporządzenie przestanie obowiązywać, a niezbędne przepisy zostaną zaimplementowane do znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast w nowo dodanych zapisach ustawy nie zawarto informacji na temat faktur zbiorczych. Mimo to okazuje się, że faktury zbiorcze pozostaną i będzie je można wystawiać nawet nieco bardziej elastycznie niż dotychczas.

Jak wygląda sprawa faktur zbiorczych dzisiaj?

Obecnie przedsiębiorcy, zgodnie z zasadą ogólną, na wystawienie faktury mają czas do siedmiu dni po dokonaniu dostawy towarów albo wykonaniu usługi. Od tej podstawowej zasady istnieje kilka wyjątków, w tym właśnie jeden dotyczący faktur zbiorczych. Podatnik ma bowiem prawo wystawić najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca fakturę dokumentującą wszystkie dokonane w danym miesiącu dostawy towarów albo wykonane usługi na rzecz jednego odbiorcy.

Faktury zbiorcze w 2014 roku

Natomiast od początku 2014 r. znacząco wydłużony zostanie podstawowy termin wystawiania faktur - przedsiębiorca na wygenerowanie dokumentu będzie miał bowiem czas do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów albo wykonano usługę. Przepis ten obejmuje zatem także te faktury, na których uwzględniona została więcej niż jedna transakcja, dokonana w danym miesiącu z kontrahentem.

Tak więc zmiana przepisów, które zaczną w swojej nowej wersji obowiązywać od początku 2014 r., nie tylko nie wycofuje możliwości dokumentowania sprzedaży fakturami zbiorczymi, ale dodatkowo wydłuża termin ich wystawiania. Dla przykładu w obecnym stanie prawnym, jeśli w listopadzie 2013 r. podatnik dokonał sprzedaży na rzecz kontrahenta czterokrotnie, to fakturę zbiorczą opisującą te transakcje ma obowiązek wystawić najpóźniej 30 listopada.

Natomiast jeśli ten sam przedsiębiorca sprzeda coś swojemu kontrahentowi cztery razy w styczniu 2014 r., fakturę będzie mógł wystawić nawet do 15 lutego.

Ważne!

Istotne, aby pamiętać, że od 2014 r. zmienia się także moment powstania obowiązku podatkowego. Będzie on powstawał w okresie, w którym dokonano dostawy towarów albo wykonano usługę. Zatem - nawiązując do powyższego przykładu - jeśli podatnik dokona sprzedaży w styczniu, a fakturę wystawi w lutym, to podatek VAT należny mimo wszystko będzie zobowiązany wykazać już w deklaracji za styczeń.