j0308887Dzięki szybkiej drodze komunikacji jaką jest obecnie Internet, można sprawnie i bez większych przeszkód dokonywać zakupów nie wychodząc z domu. W szczególności kiedy przedsiębiorca planuje podróż służbową do innego miasta, czy kraju i potrzebuje zakupić bilet uprawniający go do podróży. Zamiast marnować czas na stanie w kolejkach do kas na dworcach lub lotniskach, wystarczy jedno "kliknięcie" na stronie internetowej, aby bilet stał się jego własnością. Jednak w takiej sytuacji podatnik traci możliwość uznania takiego biletu za fakturę.

Potwierdzenie zakupu biletu dokonanego drogą elektroniczną, które zostało wygenerowane za pośrednictwem strony internetowej nie może zostać uznane za fakturę. Nie stanowi bowiem podstawy dokumentującej dokonanie transakcji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Zgodnie z § 17 pkt 1 rozporządzenia MF w sprawie m.in. wystawiania faktur, za fakturę uznaje się bilety jednorazowe uprawniające do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane:

  • nazwę sprzedawcy i numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany dla podatku,
  • numer i datę wystawienia biletu,
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  • kwotę należności wraz z podatkiem,
  • kwotę podatku.

Jak wynika z powyższego paragrafu można zauważyć, że w praktyce bilety zakupione przez internet zawierają wszystkie wskazane powyżej informacje. Jednak nie spełniają one podstawowego wymogu, jaki został wspomniany na początku przepisu, tzn. aby mogły zostać uznane za fakturę muszą być wystawione przez podatnika uprawnionego do świadczenia usług, w tym wypadku np. przewoźnika. W związku z tym, że potwierdzenie zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej generowane jest samodzielnie przez kupującego, który drukuje go na własnej drukarce - nie może zostać uznany za fakturę, ponieważ co do zasady powinien być wydany przez usługodawcę.

Zatem zakupione w ten sposób upoważnienie na przejazd lub lot nie jest uważane za bilet jednorazowy, a tym samym nie może byś uznany za fakturę. Według organów podatkowych stanowi ono jedynie potwierdzenie rezerwacji oraz dokonania zapłaty. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z opcji wystawienia faktury po zakończeniu transakcji - wielu przewoźników udostępnia taką funkcję na swoich stronach internetowych. Wówczas wystawiona faktura za przejazd będzie do odbioru w siedzibie sprzedawcy bądź innym określonym punkcie lub też zostanie wysłany drogą elektroniczną (e-faktura) na wskazany wcześniej adres mailowy.

Polecamy:

kalkulator netto