Na początku roku podatkowego podatnicy mają obowiązek dokonać rozliczenia osiągniętych dochodów w zeznaniach rocznych. Sprawdź, komu przysługuje rozliczenie na deklaracji PIT-36!

pit-36Deklaracja PIT-36

Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla podatników którzy osiągają przychody opodatkowane według skali podatkowej, tzn. dochody opodatkowane są stawką 18%, a powyżej kwoty 85 528 zł stawką 32%. Deklarację należy złożyć do dnia 30 kwietnia roku następnego. W roku 2016 dzień 30 kwietnia wypada w sobotę, dlatego też data ta przesuwa się na dzień 2 maja.

Na deklaracji PIT-36 rozliczać się mogą podmioty osiągające dochody opodatkowanych na zasadzie skali podatkowej, zarówno z etatu jak i z prowadzonej działalności. W przypadku tej deklaracji możliwe jest rozliczanie się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wówczas wysokość podatku naliczana jest jako dwukrotność od połowy uzyskanych przez te podmioty dochodu.

Deklaracja PIT-36 a ulgi

Przy rozliczeniach rocznych istnieje również możliwość skorzystania z szeregu ulg. W przypadku rozliczania się na druku PIT-36 można skorzystać z:

  • ulgi dla Honorowych Dawców Krwi,
  • ulgi rehabilitacyjnej,
  • ulgi internetowej,
  • ulga na nabycie nowych technologii - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
  • odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne,
  • odliczenia wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w wysokości nieprzekraczającej 4231,20 zł,
  • ulgi odsetkowej,
  • odliczenia darowizn.

Należy pamiętać, że przy ulgach konieczne jest ich udokumentowanie oraz złożenie załącznika PIT/O.

Składanie deklaracji PIT-36

Deklarację można złożyć na 3 sposoby. W wersji papierowej we właściwym urzędzie, listownie za pomocą poczty lub też elektronicznie. Ostatni sposób ostatnimi czasy jest najpopularniejszy. W celu złożenia deklaracji drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie numeru NIP. Jednocześnie nie ma obowiązku posiadania podpisu elektronicznego, w celu autoryzacji wysyłanej deklaracji konieczne jest podanie przychodu z roku poprzedniego. Przy składaniu deklaracji za rok 2015 podaje się przychód za rok 2014.

Po wypełnieniu deklaracji i jej poprawnym wysłaniu pojawi się komunikat, po którym możemy pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Potwierdzenie takie traktowane jest na równi ze złożeniem deklaracji w US lub pocztowym dowodem nadania.