Po okresie przedawnienia roszczeń wierzyciel nie może zmusić dłużnika do zapłacenia zobowiązań finansowych. Kiedy zatem długi się przedawniają? Wierzyciel ma prawo i może wystąpić do właściwych instytucji państwowych w celu dochodzenia swoich pieniędzy. Co równi istotne, wierzyciel wobec dłużnika może podejmować różnego rodzaju kroki prawne, w celu [dochodzenia swoich należności|odzyskania swoich pieniędzy. Występują jednakże sytuacje, w których mocodawca uwzględnia możliwość nieoddawania zobowiązań. Przedawnienie długów w obrocie gospodarczym Zgodnie z definicją, zawartą w art. 117 paragraf 2 K.c., po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Ogólny termin, po którym roszczenia ulegają przedawnieniu to okres 10 lat, liczonych od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne do spłacenia. jednakże, ze względu na różne rodzaje długów, okres przedawnienia niektórych roszczeń został ustawowo skrócony do trzech lat lub nawet do 1 roku i tak:
  • 1 roczny okres przedawnienia obowiązuje co do roszczeń z tytułu umowy przewozu osób czy mienia, z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej oraz z tytułu roszczeń związanych z wynajmem lokalu
  • trzyletni okres przedawnienia obowiązuje w sprawach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, t.j. z tytułu kary umownej, przewidzianej w umowie miedzy kontrahentami, z tytułu niezapłaconej albo niezwróconej kaucji , jak również z tytułu niezapłaconej albo niezwróconej zaliczki i przedpłaty
  • 2 letni okres przedawnienia obowiązuje co do wszystkich transakcji sprzedażowych (rachunków, faktur) oraz roszczeń z tytułu umowy o dzieło
Po okresie przedawnienia wierzyciel nie może zmusić dłużnika do oddania długu. Polecamy:
pensja brutto netto