j0309662Dokumenty księgowe w firmie to podstawa wyliczania zobowiązań podatkowych i historia firmy. Dlatego też niezmiernie ważne jest ich właściwa archiwizacja. Sprawdź, jak poprawnie przechowywać dokumenty księgowe i nie dać się zaskoczyć organom skarbowym

Dokumenty księgowe - które przechowywać?

Wśród podstawowych dokumentów księgowych można wymienić:

  • księgi podatkowe - rachunkowe, KPiR,
  • ewidencje,
  • rejestry,
  • dowody księgowe,
  • dokumenty inwentaryzacyjne,
  • sprawozdania finansowe.

Wszystkie wymienione dokumenty należy przechowywać w firmie zgodnie z ustalonymi zasadami. Warto pamiętać o uzupełnianiu dokumentacji także deklaracjami podatkowymi.

Jak archiwizować dokumenty księgowe?

Podstawowym założeniem jest przechowywanie dokumentów w taki sposób, aby dostęp do nich był swobodny - także w razie ewentualnej kontroli organów skarbowych. Najlepszym wyjściem jest dokonanie podziału na okresy rozliczeniowe oraz szczegółowe opisanie dokumentów. Dodatkowo należy pamiętać, że dokumentacja powinna być przechowywana w miejscu bezpiecznym i niedostępnym dla osób niepowołanych.

Istotne jest także, że dokumentacja wcale nie musi być archiwizowana przez samego przedsiębiorcę. Możliwe jest powierzenie tego obowiązku biuru rachunkowemu. W takiej sytuacji należy pamiętać, aby do 15 dnia od wydania dokumentów księgowych zgłosić zaistniały fakt w urzędzie skarbowym.

Dokumenty księgowe - do kiedy przechowywać?

Dokumenty księgowe powinny być archiwizowane w firmie aż do upływu terminu przedawnienia podatkowego. Standardowo moment ten następuje po 5 latach od końca roku, w którym minął termin płatności podatku.

Co ważne, wskazane terminy dotyczą tylko dokumentów księgowych, nie kadrowych. W przypadku tych ostatnich do obowiązków przedsiębiorcy należy przechowywanie ich przez 50 lat.