Sprowadzanie samochodów z zagranicy to praktyka stosunkowo popularna i wykorzystywana zarówno przez osoby prywatne, jak i przez przedsiębiorców. Jednakże tym, co nie jednokrotnie staje na przeszkodzie szybkiego i udanego zakupu, jest rejestracja samochodu, nawet tego nabywanego w ramach Wspólnoty Europejskiej. Na szczęście niedługo ma się to zmienić.

Nowa rejestracja samochodu w UE sposobem na formalności

Unia Europejska wyraża swoje poparcie dla wszelkich przejawów współpracy między państwami członkowskimi. Dlatego też jej eksperci zainteresowali się nabywaniem i rejestracją samochodów, co do których wielu podatników zgłaszało zastrzeżenia. Jak wskazuje Komisja Europejska, obywatele państw członkowskich skarżą się na zbyt wiele formalności związanych z koniecznością przerejestrowania pojazdu, długi czas oczekiwania, a czasem także sprzeczności pomiędzy prawami poszczególnych krajów.

Aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości i uprościć wewnątrzwspólnotową rejestrację samochodów, Parlament Europejski i Rada Europejska stworzyły projekt rozporządzenia w kwestii ujednolicenia rynku samochodowego. Projekt został przyjęty 16 kwietnia 2014 r., a nowe przepisy mają zacząć obowiązywać w ciągu kolejnych trzech lat.

Zasady rejestracji samochodu wewnątrz UE

Podstawową zasadą nowych przepisów będzie konieczność rejestracji samochodu tam, gdzie znajduje się jego właściciel. W przypadku osób prywatnych będzie to miejsce zamieszkania, dla firm właściwym będzie natomiast adres siedziby albo prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście niezbędnym warunkiem jest, aby każdy z tych adresów znajdował się na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii, a także aby w danym kraju wspólnoty samochód był już zarejestrowany.

Co to oznacza? Zgodnie z projektem wymóg zarejestrowania samochodu w konkretnym państwie członkowskim będzie występował tylko wtedy, kiedy właściciel zamieszkuje, prowadzi działalność lub ma jej siedzibę w tym kraju. Podatnik, który zmieni taki adres i przeniesie się do innego kraju członkowskiego, będzie miał 6 miesięcy na dopełnienie obowiązku przerejestrowania samochodu. Co ważne, posiadanie aktualnych badań technicznych samochodu zwolni obywatela od konieczności ponownego ich przeprowadzania przed upływem wymaganego terminu. Zatem w praktyce oznacza to, że do zarejestrowania samochodu podatnik będzie potrzebował przede wszystkim dowodu rejestracyjnego samochodu, ewentualnie dokumentu poświadczającego jego nabycie.

Projekt przepisów utrudni samochodowe przestępstwa

Pomysł na usprawnienie rejestracji samochodów ma na celu nie tylko ułatwienie życia uczciwym podatnikom, ale także utrudnienie samochodowych przestępstw. Ma to związek z faktem, iż popularną praktyką jest usuwanie danych rejestracyjnych z kradzionych samochodów i próba ponownego ich zarejestrowania w innym państwie członkowskim.

Dlatego też unijni prawodawcy wskazują, kiedy organ rejestracyjny będzie mógł odmówić rejestracji pojazdu, szczególnie bez dodatkowych badań. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy samochód będzie ewidentnie niezdolny do poruszania się po drogach - uszkodzony lub zniszczony. Także brak nieposzlakowanej dokumentacji może w tej sytuacji przeszkodzić w rejestracji samochodu sprowadzonego - jeśli np. istnieje podejrzenie jego kradzieży.