Podczas spotkań z kontrahentami podatnicy niejednokrotnie starają się zapewnić dobrą atmosferę poprzez podstawowy poczęstunek - najczęściej w formie kawy bądź herbaty. Czy zatem zakup do firmy ekspresu do kawy, a także samej kawy i mleka może stanowić koszt podatkowy? W artykule odpowiemy na pytanie czy ekspres do kawy jako koszt uzyskania przychodu dla kontrahentów jest prawidłowy?

Ekspres do kawy jako koszt?

Wątpliwości co do zaliczenia ekspresu do kawy w koszty podatkowe nie będą mieli z pewnością przedsiębiorcy prowadzący m.in. kawiarnie. W tym przypadku taki sprzęt jest niezbędny dla celów prowadzonej działalności. Także w sytuacji, gdy przedsiębiorca - nawet z innej branży niż gastronomiczna - zatrudnia pracowników, zakup ekspresu będzie uzasadniony - podobnie jak nabycie wody, kawy czy herbaty. W tym przypadku organy skarbowe traktują tego typu wydatek jako zaopatrzenie zaplecza socjalnego, które przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić swoim podwładnym.

Jednakże w nieco innej sytuacji znajduje się podatnik, który zwrócił się o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (17 września 2010 roku, nr ITPB1/415-656/10/IG). Nie zatrudnia on pracowników, a jego działalność polega na świadczeniu usług trenerskich oraz sprzedaży łódek i części. W związku z profilem firmy przedsiębiorca niejednokrotnie spotyka się kontrahentami bądź też uczestnikami szkoleń. Na takich spotkaniach jest podawana kawa.

Zgodnie z opinią przedsiębiorcy, tego typu poczęstunek nie nosi znamion reprezentacji, nie jest bowiem wyniosły i nie stanowi celu samego w sobie. Podanie kawy uczestnikom szkolenia jest postępowaniem normalnym i bardzo często spotykanym w naszym kręgu kulturowym.

Dyrektor Izby Skarbowej w przedstawionej interpretacji przychylił się do zdania podatnika i uznał, że zakup ekspresu, kawy oraz mleka może stanowić koszt uzyskania przychodu. W opinii zostało zawarte uzasadnienie, iż podstawą zaliczenia wydatku do kosztów firmowych jest przede wszystkim poniesienie go w ramach działalności oraz fakt, że nie nosi on znamion wydatku osobistego. Dodatkowo taki zakup nie może być uwzględniony w art. 23 ustawy o PIT, ponieważ zostały tam wskazane wydatki, które obligatoryjnie w kosztach znaleźć się nie mogą.

To właśnie w tym miejscu pojawiają się wątpliwości podatników - zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23, za koszty uzyskania przychodów nie można uznać wydatków na reprezentację, szczególnie na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym alkoholowych. Niestety, w przepisach nie wskazano dokładnej definicji reprezentacji. Zdaniem organów skarbowych należy przez to pojęcie rozumieć wydatki poniesione w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku przedsiębiorcy w oczach klientów i kontrahentów, mające wspomóc zawarcie umowy lub stworzenie dla niej warunków.

Natomiast w tym przypadku poruszanym w interpretacji uznano, iż wydatki na poczęstunek w postaci kawy cech reprezentacji nie spełniają. Dlatego też organ podatkowy przychylił się do opinii podatnika, iż zakup ekspresu, kawy oraz mleka może zostać zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodów.