Fotolia_14209430_SCzęstym problem wśród osób wystawiających faktury VAT jest niepoprawne wyliczenie podatku VAT na dokumencie. Tak z pozoru błaha i prosta sprawa stwarza nierzadko problemy nawet doświadczonym księgowym. Wiele osób bierze kwestię wyliczenia podatku na "chłopski rozum", przez co powstają błędne faktury VAT. Tymczasem sposób wyliczenia podatku VAT na fakturze VAT jest ściśle określony przez rozporządzenie regulujące wystawianie dokumentów sprzedaży oraz matematyczne zasady zaokrąglania ułamkowych części groszy.

Osoby wystawiające faktury bardzo często wyliczają podatek VAT i kwotę brutto sumując podatek VAT z poszczególnych pozycji. Powszechna intuicja jest jednak błędna. Rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług jasno wskazuje że podatek VAT liczy się od sumy sprzedaży netto, a nie od każdej pozycji faktury osobno. Mówi o tym paragraf 5 punkt 11, zgodnie z którym faktura winna posiadać kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Zwykle zły sposób wyliczenia podatku VAT na fakturze skutkuje jednogroszową różnicą, jednak przy większej liczbie pozycji na fakturze liczba groszy może być nawet większa.

Zobacz też:

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Okresy nieskładkowe

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony