employeeFrazy oryginał i kopia na fakturze nie są już obowiązkowe - od 1 stycznia 2011 r. podatnik może wystawiać dokumenty bez takich określeń.  Mimo to wielu przedsiębiorców nadal wpisuje na wystawianych przez siebie dokumentach, czy są one oryginałem, czy kopią. Wynika to z przyzwyczajenia, wykorzystywanego programu do wystawiania faktur albo z nieznajomości przepisów. Na szczęście wystawianie dokumentów "po staremu" nie jest żadnym błędem. Ustawodawca stworzył bowiem katalog niezbędnych elementów na fakturze, nie zastrzegł jednak obligatoryjnie,  że nie mogą się na nim znaleźć dodatkowe elementy.