employeeMinisterstwo Finansów zapowiedziało zmiany w ustawie o podatku towarów i usług. Zmiana ma m.in dostosować ustawę o VAT do unijnej dyrektywy dotyczącej wystawiania faktur. Wprowadzona zostanie nowa kategoria dokumentów - uproszczona faktura VAT.

Dokument taki nie będzie musiał mieć wszystkich elementów, które powinna zawierać faktura. Uproszczone faktury będzie można stosować w przypadku transakcji do 450 zł lub 100 euro. Faktura w danych nabywcy będzie musiała mieć tylko NIP, nie będzie trzeba w pozycjach wpisywać ilości i jednostki miary.

Zmianie ulegnie również moment powstania obowiązku podatkowego. Teraz powstaje on zwykle w dacie wystawienia faktury, nie później niż 7 dni o wydania towaru lub wykonania usługi. Po zmianie obowiązek podatkowy powstanie na koniec miesiąca w którym wykonano usługę lub wydano towar. Będziemy mieli 7 dni po zakończeniu miesiąca na wystawienie faktury. Oznacza to, że będzie można stosować zbiorcze faktury VAT, zawierające dostawy z całego miesiąca.

Jest to korzystna zmiana, jednak wątpliwości może budzić jaki kurs należy zastosować przy wystawianiu faktury w walucie obcej. W związku z tym, że obowiązek podatkowy powstanie na koniec miesiąca, dopiero wtedy będzie znany kurs według którego należy przeliczyć i zaksięgować fakturę.

Zobacz też:

przelicznik netto brutto