laptop łąkaMożliwość wystawiania faktury w postaci uproszczonej weszła w życie, wraz z początkiem roku 2013. Za jej pomocą można udokumentować transakcję gospodarczą, której wartość nie przekracza kwoty 450 zł bądź 100 euro. Warto wiedzieć, że jest to jedynie możliwość, z której przedsiębiorca może skorzystać - ale nie musi, wówczas wystawiając zwykłą fakturę.

Jeżeli zostanie spełniony ww. warunek nieprzekroczenia wartości należności, wtedy faktura uproszczona nie musi zawierać informacji dotyczących:

 • imion i nazwisk lub nazw nabywcy towarów lub usług oraz jego adresów,
 • miary i ilości dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • wartości dostarczanych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną z podatku,
 • kwoty podatku od sumy wartości netto, z podziałem na kwoty dla poszczególnych stawek podatku.

Wymagane jest jednak, aby omawiana faktura pozwalała na jednoznaczne stwierdzenie kwoty podatku dla poszczególnych stawek.

Wiadomo już czego nie trzeba umieszczać wystawiając fakturę uproszczoną. Zatem jakie dane są niezbędne, aby organy podatkowe nie zakwestionowały jej słuszności? Są to przede wszystkim:

 • wszystkie dane sprzedawcy,
 • NIP nabywcy,
 • data jej wystawienia,
 • data sprzedaży,
 • kolejny numer,
 • nazwa towaru lub usługi,
 • kwota należności ogółem.

Przepisy prawa przewidują również pewne sytuacje, których zaistnienie wyłącza przedsiębiorcę z prawa do wystawienia faktury uproszczonej. Dzieję się tak w przypadku:

 • sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konieczne jest bowiem zamieszczenie NIP na fakturze),
 • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
 • sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • tzw. eksportu usług.

Terminy wystawiania omawianych faktur nie są uregulowane osobnymi przepisami, zatem stosuje się w tej kwestii te same zasady, jak w przypadku wystawiania faktur tradycyjnych.

Z uwagi na specyfikę danych jakie muszą być zawarte na uproszczonym dokumencie, przedsiębiorcy wystawiający faktury za media muszą zamieścić na niej numer NIP nabywcy, co w przypadku zwykłych faktur nie jest wymagane.