Fakturą VAT-MP nazywamy szczególny typ faktury, który sporządzać mogą mali podatnicy. Rachunki takie różnią się jedynie oznaczeniem „MP”, który oznacza rodzaj płatnika podatku i określeniem daty zapłaty. Pozostałe elementy faktury są takie, jak w przypadku normalnych faktur VAT. Kim jest zatem mały podatnik? Małym podatnikiem jest podatnik, który spełnia warunek niskiego rocznego obrotu. Może on użyć kasową metodę rozliczania podatku VAT, która stwarza możliwość odprowadzenie VATu już po odebraniu od klienta płatności. Mały podatnik może również odprowadzić podatek VAT już po zrobieniu zakupów oraz płatności za nie. Kwestie związane z małymi płatnikami podatku oraz wystawianymi przez nich fakturami, reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Tłumaczy ona, że małym podatnikiem jest podatnik płacący podatek od towarów oraz usług: którego wartość sprzedaży w poprzedzającym roku rozliczeniowym nie przekroczyła 800 000 euro (razem z kwotą podatku). Należność ta jednak winna być wyrażona w złotówkach, który koordynuje funduszami powierniczymi, prowadzi firmę maklerską, jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą wykonującą usługi o podobnej specyfice, z wyjątkiem komisu – jeżeli suma sprzedaży w ostatnim roku rozliczeniowym nie przekroczyła 30 000 euro (razem z wielkością podatku, wyrażonych w złotych), Wszystkich kalkulacji walut dokonuje się na zasadzie średniego kursu euro z tabeli NBP, obwieszczanego na 1 dzień pracujący października poprzedniego roku rozliczeniowego, zaokrąglając do 1000 zł. Zobacz też:
Skrócenie okresu wypowiedzenia