Podczas prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom zdarzają się pomyłki. Ogrom spraw na głowie oraz pośpiech przedsiębiorcy może skutkować przyjęciem dokumentów z błędnymi danymi. Czy faktura z błędną nazwą firmy nabywcy pozwala przedsiębiorcy odliczyć VAT?

Faktura z błędną nazwą - drobna pomyłka

Sytuacje w jakich podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT określa art. 88 ust. 3a ustawy o VAT.  Z wyżej wspomnianego przepisu nie wynika, że niepełne dane nabywcy na fakturze dyskwalifikują podatnika w prawie do odliczenia wykazanego na niej podatku VAT. Błąd w nazwie nabywcy jest bowiem błędem formalnym i nie ma wpływu na ważność faktury. Oczywiście pod warunkiem, że inne elementy zawarte na fakturze jednoznacznie pozwalają określić strony transakcji. Jeśli zatem błędy na fakturze dotyczą jedynie nazwy firmy (np. zamiast Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOT zostanie zamieszczone PPHU KOT) , a NIP oraz adres są zgodne z prawdą, wówczas przedsiębiorca ma możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Faktura z błędną nazwą firmy nie zobowiązuje przedsiębiorcy do sporządzania korekty dokumentu. Błąd tego typu także nie pozbawi przedsiębiorcy  możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu.

Faktura z błędną nazwą - błędy istotne

Za błędy istotne uznaje się takie pomyłki, które mogą rodzić trudności w określeniu tożsamości nabywcy. Przykładem takich sytuacji może być podanie nazwy  całkiem innego podmiotu. W takich przypadkach nabywca powinien wystawić notę korygującą, zmieniającą dane na poprawne. Nabywca powinien przekazać notę wystawcy faktury oraz uzyskać od niego akceptację dokonanych zmian.

Alternatywą jest poproszenie sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej dane formalne.

Tylko w ten sposób nabywca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT ujętego na fakturze.

Faktura z błędną nazwą - podsumowanie

Faktura z błędną nazwą firmy  nie musi zawsze oznaczać braku możliwości zaliczenia wydatków do kosztów oraz braku możliwości odliczenia VAT.  Gdy z pozostałych danych zawartych na fakturze jednoznacznie wynika, że to właśnie dany podmiot jest nabywcą, można uznać pomyłkę za mało znaczącą.