Czy impreza integracyjna stanowi koszt uzyskania przychodu?

Impreza integracyjna stanowi koszt uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy. Bowiem kosztami uzyskania przychodu zazwyczaj są wydatki, których poniesienie związane jest z uzyskaniem przychodu, zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła przychodów. Zaś impreza integracyjna poprawia atmosferę w pracy, a lepsza integracja pracownika z firmą podnosi efektywność pracy pracowników.

 

Impreza integracyjna i jej dokumentowanie

Zazwyczaj organizując imprezę integracyjną, jej organizację zleca się firmie zewnętrznej, np. biuru podróży, gdy ma ona charakter wycieczki. Wtedy dokumentem potwierdzającym taki wydatek jest faktura wystawiona przez podmiot organizujący. Jeśli, zaś impreza integracyjna organizowana jest we własnym zakresie, czyli pracodawca sam dokonuje rezerwacji, zamawia transport, itp., to poniesione koszty dokumentowane są fakturami, paragonami, czy innymi dowodami poniesienia poszczególnych wydatków.

Ponosząc wydatki, które przedsiębiorca zalicza do kosztów podatkowych w razie kontroli musi on udowodnić związek pomiędzy poniesionym kosztem,a prowadzoną działalnością. Dlatego pracodawca powinien posiadać dokumentację, z której będzie wynikać, że dane koszty dotyczą organizacji imprezy integracyjnej. Takim potwierdzeniem może być, np. korespondencja z firmą, która organizuje imprezę.

Impreza integracyjna dla rodzin pracowników

Jeśli impreza integracyjna zorganizowana jest dla pracowników i ich rodzin, to należy mieć na względzie, że do kosztów podatkowych można jedynie zaliczyć wydatki na organizację spotkań dla pracowników. Decydując się, więc na organizację imprezy integracyjnej, której uczestnikami są członkowie rodzin pracowników trzeba rzetelnie dokumentować wydatki. Bowiem do kosztów podatkowych można zaliczyć jedynie wydatki poniesione na rzecz pracowników, pod warunkiem, że istnieje możliwość ich wydzielenia.

 Zobacz też:

Okres próbny