likwidacja korekty kosztów Od 1 stycznia 2016 roku podatników czekają zmiany, tym razem pozytywne. Nastąpi bowiem likwidacja korekty kosztów, która była uciążliwym i niejednokotnie niesprawiedliwym obowiązkiem wyksięgowania wydatków nieopłaconych w ustawowo przewidzianym terminie.

Korekta kosztów od 2013

Od 1 stycznia 2013 roku przedsiębiorcy zostali obciążeni dodatkowym obowiązkiem dokonywania korekty kosztów, kiedy dany wydatek nie został opłacony w terminie, o czym stanowił art. 24d ustawy o pdof. Przepisy nakazywały:

  • dla wydatków z terminem płatności krótszym niż 60 dni - dokonać korekty kosztów w okresie, w którym upływa 30-ty dzień po terminie płatności wyznaczonym na dokumencie zakupu,

  • dla wydatków z terminem płatności dłuższym niż 60 dni - dokonać korekty kosztów w okresie, w którym upływa 90-ty dzień od daty ujęcia wydatku w kosztach.

Poprzez drugi z zapisów nakazujący maksymalnie w 90-tym dniu dokonać korekty, została częściowo zniszczona idea kredytu kupieckiego, kiedy termin płatności umownie był odległy. Podobnie było w przypadku zakupów na raty - tutaj również konieczne było wyksięgowanie części kosztu, który widniał jako nieopłacony na 90-ty dzień od jego zaksięgowania. Ponowne ujęcie w kosztach następowało wraz z dokonaniem zapłaty za wydatek.

Likwidacja korekty kosztów od 2016

Ministerstwo Finansów przyznało się do błędu i uciążliwa korekta kosztów od stycznia 2016 roku zostanie zlikwidowana. Jak się okazało korekta nie przyniosła porządanych skutków. Artykułem 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, uchylono art. 24d ustawy o pdof (uchylono również analogiczny zapis w ustawie o pdop). Dzięki temu przedsiębiorcy będą mieć znów większą swobodę w operowaniu wydłużonymi terminami płatności oraz zakupami na raty.

Wydatki objęte korektą a opłacone w 2016 roku

Ustawodawcy przewidzieli sytuację kiedy przedsiębiorcy do końca 2015 roku będą zobowiązani do korekty kosztu, ale zapłaty za dany wydatek dokonają dopiero w roku 2016. Wtedy też mają prawo do ponownego ujęcia wydatku w kosztach w momencie jego opłacenia. Zobacz też:

przelicznik brutto na netto

Likwidacja korekty kosztów jest dobrą zmianą jaką serwuje nam Ministerstwo Finansów. Zniknie uciążliwy obowiązek wyksięgowywania z kosztów wydatków, które nie zostały opłacone w terminach przewidzianych wcześniej przez ustawodawcę. Katalog firm