Czynni podatnicy VAT, którzy użytkują w działalności gospodarczej samochód osobowy stanowiący środek trwały, mają prawo zadecydować ile VAT od wydatków związanych z tym pojazdem odliczą - 50% czy 100%. Jednak pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód osobowy jest możliwe jedynie po spełnieniu postawionych przez ustawodawce wymagań. Jednym z nich jest prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówka VAT).

100% odliczenia VAT po 1 kwietnia 2014

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. w życie weszły nowe regulacje w zakresie odliczenia podatku VAT od pojazdów samochodowych.  Podatnik od wydatków związanych z nabyciem oraz eksploatacją samochodów osobowych może odliczyć 50% lub 100% VAT naliczonego wynikającego z dokumentu zakupu. Co do zasady podatnikowi przysługuje prawo do 50% odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym.  Jeśli jednak podatnik zdecyduje się na 100% odliczanie VAT od tego typu wydatków jest to możliwe. Oczywiście, po spełnieniu określonych wymagań.

Pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym jest możliwe po spełnieniu trzech ustawowo określonych warunków:

 1. zgłoszenie pojazdu w US na druku VAT-26,
 2. wprowadzenie regulaminu (zasad) użytkowania samochodu w firmie,
 3. prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki) dla VAT.

Kilometrówka dla VAT

Prowadzenie kilometrówki dla VAT w formie tradycyjnej może przysporzyć nie lada problemu.  Kilometrówka VAT musi bowiem zawierać wiele szczegółowych danych. Od podatnika wymaga to zatem dużej dokładności oraz skupienia. Nieuwaga przedsiębiorcy może przyczynić się do błędu a w konsekwencji do zakwestionowania przez urząd skarbowy prawa do pełnego odliczenia VAT. Przedsiębiorca może być zatem zobligowany do skorygowania swoich rozliczeń z fiskusem począwszy od dnia wprowadzenia zmian w tym zakresie (1 kwietnia 2014 r.)

Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o VAT kilometrówka dla celów VAT powinna zawierać takie dane jak:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd – dokąd),
 • liczbę przejechanych kilometrów,
 • imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

– potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

 1. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Katalog Stron