Zgrany zespół jest podstawą efektywnego funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Dlatego tez wielu przedsiębiorców decyduje się na organizację imprez pracowniczych w celu integracji zespołu. Jak wydatki na integrację wpisać do kosztów uzyskania przychodu?

Definicja kosztu firmowego

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy o PIT koszt uzyskania przychodu stanowią koszty, które poniesione zostały w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Integracja pracowników

Wspólne wyjścia pracowników na gokarty, kręgle, pikniki itp. mają za zadanie zintegrować zespół, aby ich współpraca była bardziej przyjemna i efektywna. Coraz częściej spotyka się również, zwłaszcza wśród dobrze prosperujących firm, wycieczki czy kilkudniowe wyjazdy integracyjne. Wyjazdy takie obfitują w gry i zabawy integracyjne, w przypadku gdy kadra w większości składa się z kobiet bardzo popularne są wyjazdy to spa.

Wydatki na integrację a organy podatkowe

W zależności od przewidzianych atrakcji, ilości uczestników oraz czasu trwania wyjazdu integracyjnego koszty mogą być różne. Przez długi czas organy podatkowe nie zabierały jednoznacznego stanowiska odnośnie ujmowania wydatków firmowych w kosztach. W przypadku zlecenia integracji firmie zewnętrznej przedsiębiorca otrzyma fakturę, która będzie stanowiła podstawę ewidencji wydatku. Jeśli wyjazd organizowany był we własnym zakresie należy pamiętać o zbieraniu wszelkich potwierdzeń zakupu potwierdzających poniesione wydatki. Zobacz też:

badania lekarskie pracowników rozwiązanie umowy o pracę na czas określony dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Cel integracji

Ważne jest, aby z przygotowanej przez pracodawcę dokumentacji wydatków na integrację jasno wynikało, że koszty poniesione  były w celu integracji pracowników. Warto zachować wszelkie dokumenty mogące pomóc wykazać przed organami kontrolnymi, że były to wydatki poniesione na integrację pracowników. Dokumentami takimi może być korespondencja z firmą organizującą wydarzenie, plan imprezy, listę osób biorących udział w wydarzeniu oraz wszelkie inne dokumenty mogące potwierdzić, że wydarzenie było kierowane wyłącznie do pracowników. Jarmin.pl